Thuis in uw branche
Scan samenstelpraktijk

Veelgestelde vragen scan voor de samenstelpraktijk

Onderstaand een overzicht van de veelgestelde vragen over scan voor de samenstelpraktijk.

 1. Hoe ziet het traject eruit?
 2. Hoe snel kunnen we starten?
 3. Welke gegevens staan er in het Excelbestand?
 4. Uit hoeveel vragen bestaat de scan en hoe lang duurt het invullen daarvan?
 5. Ontvangt iedere medewerker een persoonlijke mail?
 6. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?
 7. Hoe snel na de sluitingsdatum kunnen we terugkoppeling verwachten en wie doet die terugkoppeling?
 8. Hoe ziet de terugkoppeling eruit?
 9. Kan er een vergelijk worden gemaakt met andere kantoren?
 10. Is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de scan?
 11. Voor welke disciplines is de scan geschikt?
 12. Wat zijn de kosten?
Meld uw kantoor direct aan!

Neem deel aan de scan voor de samenstelpraktijk. Maak gebruik van ons aanmeldformulier.

1. Hoe ziet het traject eruit?

Uw aanmelding wordt door SRA per mail bevestigd. U ontvangt een Excelbestand waarin u de gegevens van uw medewerkers moet aanleveren. Nadat SRA dit bestand retour heeft ontvangen, sturen wij dit door naar het onderzoeksbureau. Van hen ontvangen uw medewerkers (op donderdagen) per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

Uw medewerkers krijgen vier weken de tijd om deze vragenlijst in te vullen. In de tussentijd wordt door het onderzoeksbureau een herinnering gestuurd naar de medewerkers die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. In principe wordt de scan na vier weken gesloten. In overleg kan het voorkomen dat de scan langer doorloopt, bijvoorbeeld als de respons te laag is. Dit beïnvloedt uiteraard de doorlooptijd van acht tot tien weken.

Zodra de scan gesloten is, wordt er door SRA een analyse met aanbevelingen ter verbetering gemaakt. Deze analyse wordt bij u op kantoor besproken.

2. Hoe snel kunnen we starten?

U kunt uw kantoor direct aanmelden en ontvangt dan binnen een week het Excelbestand waarin u uw medewerkers moet aanleveren.

3. Welke gegevens staan er in het Excelbestand?

 • naam medewerker
 • e-mailadres medewerker
 • functiebenaming* (zoals door kantoor wordt gehanteerd)
 • discipline* (zoals door kantoor wordt gehanteerd)
 • met behulp van de functie-conversietabel moet u uw functiebenamingen laten aansluiten op de standaard benamingen van SRA. Met deze gegevens maken wij een totaal benchmark die u ontvangt zodra deze beschikbaar is. In uw kantoorrapportage worden uiteraard eigen benamingen gebruikt.
 • vestiging waar men werkzaam is

Onderstaande gegevens worden in de scan door uw medewerkers ingevuld:

 • leeftijd (keuze categorie)
 • geslacht (keuze m/v)
 • hoe lang men werkzaam is bij de huidige werkgever (keuze categorie)
 • hoe lang men werkzaam is in de accountancy (keuze categorie)
 • hoe bent u in deze organisatie gestart? (keuze categorie)

4. Uit hoeveel vragen bestaat de scan en hoe lang duurt het invullen daarvan?

De scan bestaat uit ongeveer 100 meerkeuze vragen verdeeld over de categorieën kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, beloningsstructuur, ontwikkelmogelijkheden, ethisch bewustzijn & werkdruk, strategie, foutencultuur en werkdruk. Ook zijn er een aantal open vragen opgenomen.

Wij verwachten dat medewerkers ongeveer 20 minuten bezig zijn met het invullen van de vragenlijst.

5. Ontvangt iedere medewerker een persoonlijke mail?

Om de anonimiteit van de medewerkers te waarborgen ontvangt iedere medewerker van het onderzoeksbureau een mail met persoonlijke link voor de vragenlijst. De mail is opgesteld door SRA. De vragenlijst wordt online ingevuld. Ook herinneringsmails worden (tweewekelijks) door het onderzoeksbureau verzonden.

6. Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Deze is volledig gewaarborgd. Na het invullen van de scan maakt het onderzoeksbureau de resultaten anoniem. De rapportage is dus niet herleidbaar naar personen. Om dit te kunnen garanderen, moeten minimaal vier deelnemers binnen een groep de vragenlijst hebben ingevuld. Bijvoorbeeld, is er maar één salarisadministrateur werkzaam op uw kantoor, kunnen deze uitkomsten niet worden getoond. Uiteraard zijn de antwoorden van de salarisadministrateur wel zichtbaar in de uitkomsten van uw totale kantoor.

7. Hoe snel na de sluitingsdatum kunnen we terugkoppeling verwachten en wie doet die terugkoppeling?

Binnen drie weken na sluitingsdatum neemt SRA contact op om een afspraak te maken voor het bespreken van de analyse.

8. Hoe ziet de terugkoppeling eruit?

SRA maakt een analyse en komt waar nodig met aanbevelingen. De aanbevelingen zijn afhankelijk van de uitslag van de vragenlijst. We bespreken wat goed gaat, maar als we constateren dat er verbetering mogelijk is, nemen we dit ook mee in de analyse.

9. Kan er een vergelijking worden gemaakt met andere kantoren?

Ja, als meerdere kantoren hebben deelgenomen kunnen we dankzij de SRA-functiebenamingen een vergelijking maken. Kantoren die aan de scan hebben deelgenomen, krijgen dus periodiek (naar verwachting twee keer per jaar) een totaalrapport toegezonden. Deze totaalrapportages zijn gratis.

10. Is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de scan?

Ja, u kunt maximaal tien eigen vragen toevoegen aan de scan. Deze vragen dienen wel gerelateerd te zijn aan de onderwerpen van de scan. Hiervoor geldt een meerprijs van € 975. Bij de bevestiging ontvangt u een Excelbestand waarin eventuele eigen vragen moeten worden aangeleverd.

11. Voor welke disciplines is de scan geschikt?

Ondanks dat niet alle medewerkers alle vragen kunnen beantwoorden, is de scan geschikt voor het hele kantoor. In de rapportage kunt u selecteren op o.a. discipline en functies, zodat u goed inzicht krijgt in de cultuur van de afzonderlijke afdelingen.

De volgende disciplines zijn opgenomen in de scan:

 • Accountancy samenstel
 • Fiscaal
 • Juridisch
 • Salarisadministratie
 • Loonadvies/HRM-advies
 • Interne administratie
 • Automatisering
 • Personeel & Organisatie
 • Secretariaat
 • Vaktechniek
 • Marketing

12. Wat zijn de kosten?

Bekijk hier het kostenoverzicht. Bij kantoorgrootte gaan we uit van het totale kantoor (zowel medewerkers als vennoten/directieleden) in hoofden, ongeacht hoeveel medewerkers de scan invullen/hebben ingevuld.

Meld uw kantoor direct aan!

Neem deel aan de scan voor de samenstelpraktijk. Maak gebruik van ons aanmeldformulier.

Contact

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met Wilma Hosang, Judith van der Hulst, Iris de Deugd, Patricia Zwijgers of Theo Reuters:

Teamfoto cultuurscan

T 030 656 60 60
E cultuur@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren