Thuis in uw branche

SRA-Exact-Auditor Beoordelen

Omschrijving

Logo Exact

Met het SRA-werkprogramma Beoordelen in Exact Auditor kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.

Inhoud

Met het werkprogramma Beoordelen kunt u beoordelingsopdrachten efficiënt en op vaktechnisch verantwoorde wijze uitvoeren. Het werkprogramma leidt u gestructureerd door het gehele traject van de planning, uitvoering en afronding van de opdrachten.

De vereisten, zoals opgenomen in de Standaard 2400, voor de uitvoering van beoordelingsopdrachten zijn uiteraard verwerkt in dit werkprogramma. Net als de wijzigingen in de VGBA en de ook voor beoordelingsopdrachten van toepassing zijnde onafhankelijkheidsregels, zoals opgenomen in de ViO. Verder bevat het werkprogramma Beoordelen ook werkprogramma’s voor Loonheffing, BTW en VPB.

Exact Auditor

Met Exact Auditor beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingsdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

U kunt automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de Standaard 2400, de RJk en het SRA-Handboek Beoordelen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Scienta (voorheen Unit4 Actueel). Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogamma's Samenstellen en Controle

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Controleopdrachten zijn ook beschikbaar in Auditor. Bekijk voor meer informatie:

Release

Release SRA-werkprogramma Beoordelen in Auditor 2022

Het werkprogramma Beoordelen is geactualiseerd in oktober 2021. Nieuw zijn de werkprogramma's materialiteit en evaluatie van afwijkingen. Daarnaast is, waar nodig, specifiek aandacht voor de effecten van COVID-19, zowel qua continuïteit als verwerking van verschillende regelingen en effecten van uitstel belastingbetalingen.

Stuur- en werkgroep

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. 
Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Auditor zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Auditor. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Auditor.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Er is op dit moment geen presentatie gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op om een afspraak te plannen!

Vragen over dit product?

Paul Davids

Paul Davids

Customer Success Manager

wp@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail