Thuis in uw branche

SRA-MLE Controle

Omschrijving

MLE MLE Controle is intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de controlerende accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op Microsoft Office.

Inhoud

Het SRA-Handboek Controle is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van de SRA-Werkprogramma’s voor de controlepraktijk. Vanzelfsprekend sluit het aan bij alle op de accountantscontrole van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

MLE Controle

MLE Controle is intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de controlerende accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op Microsoft Office.

De controlestandaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico’s en een evaluatie. Toetsers zijn op zoek naar deze drie elementen in de 'story of the audit', ofwel de rode draad in het dossier. In MLE controle is de rode draad van de controle volledig inzichtelijk, zonder dat u daar zelf veel voor hoeft te doen.

SBR middelgroot

Voor Middelgrote onderneming zijn voor deponering boekjaren 2017 drie bestanden nodig:

 1. SBR publicatiestukken middelgroot, gegenereerd door de samenstellend accountant vanuit MLE samenstel
 2. SBR instance van de controleverklaring bij de inrichtingsstukken;
  - gegenereerd vanuit MLE samenstel wanneer de controleverklaring integraal in MLE samenstel is ingevoerd;
  - aangeleverd door de controlerend accountant vanuit zijn eigen tooling.
 3. SBR linking & signing (ondertekeningsdocument), aangeleverd door de controlerend accountant. De controlerend accountant waarmerkt bestand 1 en ondertekent bestand 2 met behulp van een SBR ondertekeningstool.

De drie bestanden kunnen vervolgens bij de KvK gedeponeerd worden. Dit kan rechtstreeks vanuit MLE, via een portal of door de ondernemer zelf via de site van de KvK.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV Cos, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

SRA-Werkprogamma Samenstellen

Het SRA-Werkprogramma voor Samenstelopdrachten is ook beschikbaar in MLE. Klik hier voor meer informatie.

Prijs

Gebruikersvergoeding SRA-Werkprogramma

De gebruikersvergoeding voor het SRA-Werkprogramma (de content) is afhankelijk van het aantal gebruikers.

Gebruikers Prijs per jaar
1 t/m 5 gebruikers: € 376
6 t/m 10 gebruikers: € 242
11 t/m 20 gebruikers: € 161
> 20 gebruikers: offerte

Prijzen zijn exclusief btw. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing.

Gebruikersvergoeding MLE software

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte voor de software van MLE Samenstellen kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

Release 2016

Het werkprogramma Controle is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuw verkregen inzichten. De belangrijkste wijzigingen in het werkprogramma Controle:

 • Naar aanleiding van de brief AFM d.d. 8 maart 2016 inzake corruptie en controle wordt nu aandacht besteed aan de corruptierisico’s in de fases opdrachtaanvaarding, planning en uitvoering.
 • In het kader van de rapport ‘In publiek belang’ is een aantal maatregelen toegevoegd, bijvoorbeeld in de checklist frauderisico’s en bij de opdrachtaanvaarding en -continuatie.
 • Het werkprogramma ‘Beschrijving huishouding’ is meer sturend gemaakt met vragen en werkstappen.
 • In het werkprogramma ‘Naleving wet- en regelgeving’ wordt aandacht besteed aan de wet datalekken.
 • Er zijn in werkprogramma’s van jaarrekeningposten, voor zover van toepassing, verwijzingen opgenomen naar het werkprogramma ‘Schattingen’, het werkprogramma ‘Inschakelen deskundigen’ en de checklist ‘Bijzondere waardeverminderingen’ (bijv. materiële vaste activa, vastgoedbeleggingen, goodwill, voorzieningen).
 • Bij de gegevensgerichte detailcontroles is onderscheid gemaakt tussen integrale controle, steekproefsgewijze controle (verwijzing SRA model) en kritische deelwaarnemingen met in het laatste geval bijzondere aandacht voor evaluatie m.b.t. de totale post.
 • Toevoeging verslaggevingsaspecten per post met verwijzingen naar RJ bepalingen e.d..
 • Het werkprogramma ‘Jaarrekening / bestuursverslag’ is uitgebreid n.a.v. wijzigingen in Titel 9 BW2.
 • De IT vragen en maatregelen zijn praktischer gemaakt door aanpassingen in de structuur en het samenvoegen van vragen.

Workshop

SRA-MLE Controle

Op 6 juni organiseren wij een workshop over het SRA-werkprogramma Controle.

Tijdens deze basis workshop kunt u kennismaken met de gebruiksvriendelijke werking van SRA-MLE. U ervaart hoe u efficiënt kunt controleren met het SRA werkprogramma in MLE.
Onder deskundige begeleiding nemen wij u stap voor stap mee in het controleproces. U werkt aan uw eigen klanten en ervaart de intuïtieve werking van MLE software.

Opbouw workshop

 • Welkom en introductie;
 • Toelichting SRA werkprogramma controle;
 • Basisinstructie MLE controle;
 • Aan de slag; u gaat zelf aan de slag in MLE, met een eigen klant;
 • Toelichting consolideren, Engelstalige rapportages, SBR kredietsrapportage, etc.;
 • Afsluiting.

Gegevens workshop

Datum : 6 juni 2018
Tijd : 13.00-17.00 uur
Locatie : Make Life Easier, Jaap Bijzerweg 19 te Woerden
Sprekers : Harold Kinds, Michiel Wijma
Prijs : gratis
PE-punten : geen

Aanmelden

Bekijk hier het overzicht van alle geplande presentaties over de werkprogramma's.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op om een afspraak te plannen!

Vragen over dit product?

Dyonne Langerak

Dyonne Langerak

Productmanager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren