Thuis in uw branche

SRA-Unit4 Controle

Omschrijving

SRA-Unit4

Met SRA-Unit4 Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.

In juni 2018 wordt de nieuwe release uitgeleverd van het SRA-Werkprogramma Controle in Unit4 FDS.

Inhoud

Met SRA-Unit4 Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren. Op basis van de stuurvragen en gedocumenteerde beslissingen leidt het programma u stapsgewijs naar het meest efficiënte en effectieve werkprogramma voor uw klant. De werkprogramma’s zijn ontwikkeld door het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Unit4 FDS

Met Unit4 FDS beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

In SRA-Unit4 Samentellen kunt u automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.
Ook is er een template ontwikkeld voor een samensteldossier. Deze indeling sluit aan bij het Intern Reviewsysteem van SRA. Door gebruik te maken van het standaarddossier kunt u efficiënt uitgevoerde taken en aantekeningen reviewen.

Risicovolgsysteem

Voor controleopdrachten beschikt de controleleider over een risicovolgsysteem waarmee hij risico’s kan identificeren, volgen en mitigeren. Het controlewerkprogramma ondersteunt de controleleider bij het identificeren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden rondom:

  • risico’s
  • jaarrekeningposten
  • processen en interne beheersmaatregelen

Aan de hand van voorgedefinieerde relaties tussen risico’s, jaarrekeningposten en processen of zelf te definiëren relaties ondersteunt het risicovolgsysteem de controleleider bij het vertalen van de klantspecifieke situatie in een effectief en efficiënt werkprogramma.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Unit4 Actueel

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Unit4 Actueel. Unit4 Actueel is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogamma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Unit4 FDS. Bekijk voor meer informatie:

Release 2020

Het SRA-Werkprogramma Controle in Unit4 is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuwe verkregen inzichten.In het werkprogramma 2020 komt de NV NOCLAR bij van toepassing zijnde werkstappen nadrukkelijker naar voren, is de wijziging in de VGBA (artikel 15a, verplicht collegiaal overleg bij nieuwe cliënt) geïmplementeerd en is het werkprogramma schattingen tekstueel in lijn gebracht met COS 540.Tevens is er een voorloopvraag m.b.t. het proces van opdrachtaanvaarding/-continuering. Als dit proces bij u centraal is georganiseerd, dan kunt u daarnaar verwijzen en dan zullen de betreffende werkstappen in het werkprogramma controle vervallen.Verder zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting aangepast en zijn er (beperkte) wijzigingen in de verslaggevingsregels jaarrekening 2020. Tot slot bevat het werkprogramma inzake continuïteit een werkstap inzake de gevolgen van het COVID-19 virus.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het SRA-Vaktechnisch Bureau (vaktechniek@sra.nl).

Ook zijn de links naar Unit4 Actueel (software voor het beheren en onderhouden van handboeken), het handboek en de praktijkhandreikingen op de SRA website geactualiseerd. Evenals de verwijzingen naar de NV COS en RJ.

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy.
Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Unit4. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Unit4.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Presentaties

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, webinars en/of workshops over het SRA-Werkprogramma Controle.

Bekijk hier het overzicht van geplande bijeenkomsten.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Vragen over dit product?

Dyonne Langerak

Dyonne Langerak

Productmanager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren