Thuis in uw branche

SRA-werkprogramma Controle in Auditor

Omschrijving

Logo Exact

Met SRA-werkprogramma Controle in Auditor kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.


Inhoud

Met SRA-Auditor Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren. Op basis van de stuurvragen en gedocumenteerde beslissingen leidt het programma u stapsgewijs naar het meest efficiënte en effectieve werkprogramma voor uw klant. De werkprogramma’s zijn ontwikkeld door het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Auditor

Met Auditor beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

In SRA-Auditor Samentellen kunt u automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.
Ook is er een template ontwikkeld voor een samensteldossier. Deze indeling sluit aan bij het Intern Reviewsysteem van SRA. Door gebruik te maken van het standaarddossier kunt u efficiënt uitgevoerde taken en aantekeningen reviewen.

Risicovolgsysteem

Voor controleopdrachten beschikt de controleleider over een risicovolgsysteem waarmee hij risico’s kan identificeren, volgen en mitigeren. Het controlewerkprogramma ondersteunt de controleleider bij het identificeren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden rondom:

  • risico’s
  • jaarrekeningposten
  • processen en interne beheersmaatregelen

Aan de hand van voorgedefinieerde relaties tussen risico’s, jaarrekeningposten en processen of zelf te definiëren relaties ondersteunt het risicovolgsysteem de controleleider bij het vertalen van de klantspecifieke situatie in een effectief en efficiënt werkprogramma.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Scienta (voorheen Unit4 Actueel). Scienta is een weboplossing voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met SRA-Vaktechniek (vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogramma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Auditor. Bekijk voor meer informatie:

Release 2021

Wijzigingen SRA-werkprogramma Controle 2021

Het werkprogramma Controle is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuwe verkregen inzichten. De wijzigingen zijn verwerkt in SRA-werkprogramma Controle in Auditor.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Extra werkzaamheden naar aanleiding van de effecten van de COVID-19 crisis.
  • Er is onder meer een nieuw werkprogramma risico-inschattingsproces Schattingen opgenomen in de planningsfase.
  • Er is een nieuw werkprogramma Corruptierisico’s ontwikkeld.
  • Wijzigingen in het werkprogramma Voorzieningen na aanleiding van wijzigingen in de RJ met betrekking tot waarderingsgrondslagen ‘Overige voorzieningen’.
  • In het werkprogramma Personeelskosten is WNT geactualiseerd en is een toevoeging gedaan inzake de NOW.

Tot slot zijn de verwijzingen naar het handboek en de praktijkhandreikingen op de SRA-website geactualiseerd. Evenals de verwijzingen naar de NV COS en RJ.

Voor de gebruikers van Scienta zijn de koppelingen met de online handboeken geactualiseerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het SRA-Vaktechnisch Bureau (vaktechniek@sra.nl).

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Unit4 zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-Kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Unit4. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Unit4.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-Kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Webinar

Er is op dit moment geen webinar gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Workshop

Workshop FDS Controle in het licht van de nieuwe Standaard 315

Op dinsdag 21 juni zal er een workshop gehouden worden over het werkprogramma Controle.

De invoering van de nieuwe controlestandaard 315 “Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten” heeft niet alleen geleid tot aanpassing van een aantal Praktijkhandreikingen maar hierdoor zijn ook de werkprogramma’s controle van SRA ingrijpend gewijzigd. In de workshop wordt door Gerard van Vuuren nader ingegaan op het stappenplan risico-analyse, zoals beschreven in de recentelijk geupdate SRA Praktijkhandreiking Risico-inschatting en IT. Vervolgens zal Harold Kinds nader ingaan op de wijze hoe de nieuwe content is verwerkt in het SRA werkprogramma controle in FDS van Accountancygemak (Exact). In de workshop komen niet alleen vaktechnische aspecten van de nieuwe standaard aan de orde, maar ook een aantal best practices hoe nu moet worden omgegaan met risico-analyse en IT.

Inhoud Workshop:

Deel 1 Inleiding NVCOS 315

Deel 2 Content(wijziging) FDS

Deel 3 IT Risk Best practices

Vragen

Datum:  Dinsdag 21 juni 2022
Tijd:  10:00 - 12:00 uur
Locatie:  SRA

Aanmelden

Vragen over dit product?

Dyonne Langerak

Dyonne Langerak

Productmanager

vaktechniek@sra.nl
Stel hier uw vraag per e-mail

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren