Thuis in uw branche

SRA-werkprogramma NOW-3 en NOW-4 in Word

  • Publicatiedatum: 26-11-2021

Naar aanleiding van de nieuwe Accountantsprotocollen en verschenen brief inzake de Derdenverklaring zijn de nieuwe werkprogramma’s NOW-3 en NOW-4 vervaardigd. Ten opzichte van de twee eerdere protocollen zetten we op hoofdlijnen de wijzigingen op een rij.

  1. De mogelijkheid om controles van de vier tranches (3.1, 3.2, 3.3 én 4) samen te voegen als ware het een opdracht (afzonderlijk controleren is ook nog steeds mogelijk).
  2. Verhoging van de grens voor een accountantsverklaring van €100.000 naar €125.000 bij het voorschotbedrag.
  3. Verhoging van de materialiteit bij een verklaring met beperkte mate van zekerheid van 2% naar 3%.
  4. Bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau is onder een subsidie bedrag van €375.000 voortaan een verklaring met een beperkte mate van zekerheid verplicht (was redelijke mate van zekerheid).
  5. Introductie van een nieuwe inherente beperking bij de controle van de NOW-groep (zoals ook gewijzigd in NOW-1 en NOW-2).
  6. Afbakening van de werkzaamheden rondom SV-loon in het buitenland (zoals ook gewijzigd in NOW-1 en NOW-2).

De overige aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op aanpassingen van termijnen en verwijzingen naar wetsartikelen.

Contact

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Paul Davids via wp@sra.nl of bel naar 030-656 60 60.