Nieuwe Wwft-auditors gezocht!

Al ruim 1,5 jaar voert SRA Wwft-audits uit. We ontvangen steeds meer aanvragen van kantoren om de onafhankelijke Wwft-audit uit te laten voeren. Komt u ons team van auditors versterken?

Oproep auditors

Competenties Wwft-auditor voor SRA

Voor een effectieve invulling van de auditfunctie is van belang dat de auditor die deze functie vervult niet alleen onafhankelijk is, maar ook over voldoende deskundigheid, autoriteit en middelen beschikt en toegang heeft tot alle noodzakelijke informatie. Ook hier geldt dat invulling van deze functie mede afhankelijk is van de aard en omvang van het kantoor en het hierbij passend risicoprofiel.

Daarnaast geldt dat de insteek vanuit SRA is dat een auditor niet alleen toetsend (meten aan de norm) te werk gaat, maar ook coachend (op welke wijze kan aan de norm voldaan worden? Wat is hiervoor nodig?). Daarom dient bij het uitvoeren van de audit en in de uiteindelijke rapportage inzake de bevindingen aan beide aspecten aandacht te worden besteed.

Om deze reden voldoen SRA-auditors aan de volgende criteria:

  • Opleiding Accountancy / Belastingadvies / Juridisch. De auditor hoeft dus niet op voorhand een accountant te zijn.
  • Een ruim aantal jaren relevante ervaring in een accountancypraktijk; bij voorkeur in een compliancefunctie.
  • Gedegen kennis van de Wwft en toepassing hiervan in de praktijk.
  • Het vermogen om de audit naast toetsend ook coachend uit te voeren.
  • Sterke communicatie in zowel woord als geschrift.
  • Verbonden aan SRA.

Meer informatie / aanmelden

Wilt u meer informatie over deze functie? Of wilt u zich aanmelden als auditor? Neem dan contact op met Barbara Berben, projectleider Wwft-audit.

Barbara Berben
Barbara Berben
E bberben@sra.nl
T 030 656 60 60

Overzicht Wwft-audit