Onafhankelijkheid Wwft-audit

Om een effectieve naleving van de Wwft-audit wetgeving te bevorderen, is het essentieel dat de Wwft-audit onafhankelijk is. Dit betekent dat de personen die betrokken zijn bij de uitoefening van de auditfunctie, niet betrokken zijn bij activiteiten waarop zij toezicht houden (dus niet betrokken bij compliance en evenmin in het primaire proces).

De auditfunctie controleert de naleving van de uitgevoerde compliance functie. Naleving van onafhankelijkheid wordt immers niet alleen geborgd door interne procedures. De werking hiervan wordt ook bepaald door hoe derden van buitenaf over deze onafhankelijkheid oordelen. Veelal bestaat hierbij de gedachte dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Bij het opzetten van de Wwft-audit is veel aandacht aan de onafhankelijke rol van SRA besteed. De SRA-Review en SRA-Wwft-audit staan volledig los van elkaar. Zowel qua interne organisatie en verantwoordelijkheden als in de uitvoering. Auditors zijn geen reviewers of andersom. De SRA-Review is er dan ook niet van op de hoogte bij welke kantoren audits worden uitgevoerd.

BFT, de toezichthouders op accountantskantoren in het kader van de Wwft, heeft SRA als enige partij in de markt een keurmerk gegeven door het gehanteerde SRA-protocol en -werkprogramma te omarmen, waarin ook op deze onafhankelijkheid wordt ingegaan.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij je naar hoofdstuk 5.1. van de ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants en belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen, genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’ d.d. 24 oktober 2018