Thuis in uw branche

Ondersteuning BFT en SRA Bureau Vaktechniek

Henk Kats

Het opzetten en uitvoering geven aan de Wwft Audit wordt door Bureau Financieel Toezicht (BFT) en SRA-Bureau Vaktechniek ondersteund. Voor SRA is drs. H. (Henk) Kats RA hiervoor het eerste aanspreekpunt.

In samenwerking met BFT heeft SRA Bureau Vaktechniek een definitief protocol opgesteld over de wijze waarop SRA praktisch invulling geeft aan de auditfunctie binnen accountantskantoren. Dit protocol vormt de uitkomst van de tussen SRA en BFT gehouden besprekingen en de hierbij gemaakte afspraken.

Het SRA-werkprogramma Wwft audit maakt specifiek onderdeel uit van dit protocol en wordt door BFT ondersteund. 

Overzicht Wwft-audit