Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-10-2019

AFM biedt handvatten beheersing integriteitsrisico’s accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft praktische handvatten gepubliceerd om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt accountantsorganisaties beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen.

Handvatten AFM toepassing SIRASRA onderschrijft het belang dat accountantsorganisaties kritisch en doorlopend hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s moeten beoordelen en waar nodig moeten aanscherpen zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief.

De AFM heeft in een verkenning (risico-georiënteerd) bij 27 niet-OOB accountantsorganisaties de SIRA opgevraagd en beoordeeld. Uit deze verkenning blijkt dat sommige accountantsorganisaties hier goede voortgang boeken.

Binnen de onderzochte groep is echter ook ruimte voor verbetering én versnelling. De AFM denkt dat deze praktische handvatten hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook kan het bijdragen aan het beperken van de impact van incidenten. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als voor werkzaamheden voor controlecliënten.

De AFM, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en SRA willen dat alle accountantsorganisaties dit uiterlijk eind 2020 aantoonbaar doen.

Download de praktische handvatten

Download de aanbiedingsbrief