Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 6-2-2019

Een stille maatschap tussen de dga en de bv

Door een stille maatschap van de dga met de eigen bv, kan onder voorwaarden worden bereikt dat de dga een maatschapsaandeel krijgt dat bij hem als winst wordt belast en waarop de ondernemersfaciliteiten toepassing vinden. Bovendien is de dga in de eerste jaren starter en heeft hij recht op de verhoogde zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving.

Handen schuddenDe restantwinst van de stille maatschap komt aan de eigen bv toe. Op deze manier kan van twee walletjes worden gegeten omdat bij een goede inrichting van de samenwerking de dga niet aansprakelijk wordt. Dr. Ruud van den Dool, belastingadviseur te Rotterdam en verbonden aan SRA-Bureau Vaktechniek, legt uit.

Wat is een stille maatschap?

De (stille) maatschap is een samenwerkingsvorm tussen personen, waarbij de volgende vier kenmerkende elementen bestaan:

a. een overeenkomst,
b. gericht op een doorgaans duurzame samenwerking tussen twee of meer personen,
c. teneinde een gemeenschappelijk vermogensrechtelijk voordeel te behalen,
d. ter realisatie van welk doel de partijen zich jegens elkaar verbinden om geld, goederen, arbeid, goodwill en/of rechten in gemeenschap te brengen.

De maatschap is dus 'slechts' een contractuele overeenkomst met het gezamenlijke doel om met gezamenlijke inspanningen 'geld te verdienen'. De stille maatschap onderscheidt zich van de openbare maatschap doordat de openbare maatschap op een voor derden duidelijk kenbare wijze onder een bepaalde naam aan het rechtsverkeer deelneemt. Een stille maatschap die een onderneming drijft, dient weliswaar in het handelsregister te worden ingeschreven, maar drijft geen onderneming onder een bepaalde naam.

Nadeel

Een nadeel van de (stille) maatschap is dat geen sprake is van een afgescheiden vermogen. Privécrediteuren van de maten kunnen hun vorderingen ook verhalen op vermogen dat in de maatschap is ingebracht, althans voor zover eigendom van de schuldenaar. Maar voor de dga die een stille maatschap aangaat met zijn eigen bv, zal dit geen groot bezwaar zijn.

Bij een stille maatschap met de eigen bv komt men overeen dat de onderneming voor rekening en risico van de stille maatschap wordt gedreven, maar zal de bv naar de buitenwereld de contractspartij zijn. De dga die stille maat is, zal dus nooit in die hoedanigheid naar buiten treden. Hij/zij zal altijd optreden naar derden in zijn hoedanigheid van bestuurder van de bv en de bv aan derden binden. Dat de bv voor rekening en risico van de stille maatschap optreedt (waarbij men contractueel de verplichtingen uit hoofde van de aansprakelijkheid van de bv jegens derden moet uitsluiten; die moeten bij de bv blijven), is voor derden irrelevant.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2018

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur