Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 3-12-2019

Er is nog wel werk aan de winkel

'Kwaliteit' nestelt zich in SRA-kantoren

Het uitvoeren van de 0-meting van de SRA-Cultuurscan blijkt een positief effect te hebben op 'kwaliteit' binnen het accountantskantoor. Denken in en over kwaliteit is onderdeel geworden van de bedrijfscultuur. De controlepraktijk loopt hierin voorop. Ook de samenstelpraktijk loopt inmiddels mee in de tred.

Handen schuddenToch is er op een aantal punten nog werk aan de winkel. Dit blijkt uit een vergelijking van de eerste 34 kantoren – meer dan 2000 respondenten – die na de 0-meting ook de 1-meting van de Cultuurscan hebben gedaan. De uitkomsten zijn verwerkt in de SRA-Benchmark Cultuurscan.

De controlepraktijk, die het op veel fronten al behoorlijk goed deed, scoort in de 1-meting (t.o.v. de 0-meting) hoger op een flink aantal onderdelen. Het blijkt dat er bij ieder deelnemend kantoor over kwaliteit gesproken wordt. En dit gebeurt in alle lagen van de organisatie, zowel op managementniveau als daaronder. Bij zo’n driekwart van alle kantoren wordt geen concessies gedaan als het gaat om kwaliteit, ondanks werkdruk, druk van klanten of leidinggevenden. Bij de controlepraktijk loopt dit percentage op naar zo’n 80%.

Uitkomsten delen?

Meer dan 45% van het totaal aantal respondenten zegt dat de uitkomsten van de 0-meting van de Cultuurscan besproken zijn binnen het kantoor, per vestiging of organisatiebreed. Wilma Hosang, strategieadviseur bij SRA en onderzoeker van de Cultuurscan: “Belangrijk is dat alle medewerkers, ook de nieuwe, aangehaakt zijn als het gaat om kwaliteit, cultuur en gedrag. Helder en organisatiebreed communiceren is daarbij van belang om dit bespreekbaar te maken en te houden.”

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur november 2019

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur