Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-8-2020

Accountant mag TVL aanvragen voor ondernemer

Vanaf 1 september 2020 kan de TVL, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, ook door een intermediair, zoals een accountant, worden aangevraagd. SRA heeft hier, samen met een aantal andere partijen, meerdere malen op aangedrongen bij onder meer het ministerie van Financiën en RVO. SRA is daarom blij met deze beslissing.

Laptop

TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van een mkb-onderneming en is de opvolger van de TOGS. De vaste lasten, zoals huur en verzekeringen, lopen namelijk gewoon door, ook als er vanwege corona minder omzet wordt gedraaid. De TVL kan maximaal € 50.000 bedragen.

Via intermediair en eHerkenning

Ondernemers kunnen de TVL zelf aanvragen op RVO.nl. Vanaf 1 september kan dit nu dus ook door een intermediair gedaan worden. De ondernemer moet hiervoor via eHerkenning een machtiging afgeven aan de betrokken intermediair. De aanvraag loopt dan verder via eHerkenning (niveau 1 of hoger).

DigiD?

Via DigiD kan de aanvraag alleen door diegene gedaan worden die bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Voorwaarden

De TVL kent uiteraard voorwaarden. Zo is de tegemoetkoming alleen weggelegd voor specifieke sectoren op basis van de SBI-code. Op RVO.nl kunt u checken of de ondernemer in aanmerking komt. Ook moet er minimaal 30% omzetverlies zijn geleden in de periode juni tot en met september 2020. Bovendien moeten de vaste lasten in deze periode minimaal € 4.000 bedragen.

Omvang tegemoetkoming

De omvang van de TVL hangt af van het omzetverlies en de vaste lasten. Voor de omzet gaat de TVL uit van de btw-aangifte. Voor de vaste lasten gaat de TVL uit van branchecijfers op grond van de SBI-code, als deel van de omzet. Van de vaste lasten wordt, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, 50% vergoed tot een maximum van € 50.000.

Voorschot

De TVL betreft eerst een voorschot van 80% van het berekende bedrag. Na vaststelling van het definitieve omzetverlies wordt ook de TVL definitief vastgesteld.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.