Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-9-2020

Brief Belastingdienst over bijzonder en verlengd uitstel belastingbetaling

De Belastingdienst informeert binnenkort ondernemers over het vervolg van het bijzonder, het verlengd uitstel van belastingbetaling en de afbetalingsregeling van 24 maanden. Ondernemers en hun adviseurs dienen data en deadlines goed in de gaten te houden.

Agenda

De Belastingdienst herkent de volgende situaties:

1. Heeft een ondernemer een bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd en is dit uitstel inmiddels afgelopen?

 Dan moet de ondernemer vanaf dat moment de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting op tijd betalen. De belastingschulden die de ondernemer tijdens het uitstel (van 3 maanden) heeft opgebouwd, hoeft hij nog niet te betalen. De ondernemer hoeft hiervoor geen verlenging aan te vragen. Deze belastingschulden moeten vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden worden terugbetaald.

2. Heeft een ondernemer bijzonder uitstel van betaling van drie maanden aangevraagd, is dit uitstel inmiddels afgelopen en kan/kon de ondernemer vanwege de coronacrisis de nieuwe aangiften loonheffing en omzetbelasting nog steeds niet betalen?

 Dan moet de ondernemer om verlenging van uitstel van betaling vragen. Dit moet de ondernemer (uiterlijk) vóór 1 oktober 2020 doen. Wanneer de Belastingdienst het bijzonder uitstel van betaling verlengt, dan loopt het verlengde uitstel van betaling tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 moet de ondernemer zijn nieuwe belastingverplichtingen op tijd betalen. De tijdens het uitstel opgebouwde belastingschuld (tot 31 december 2020) moet de ondernemer vanaf 1 januari 2021 in 24 maanden terugbetalen.\

Let op! Heeft een ondernemer bijzonder uitstel van betaling gevraagd en dit uitstel al of niet verlengd? Controleer dan tot welke datum het uitstel is verleend. Zodra deze datum is bereikt, wordt de ondernemer geacht weer aan zijn normale lopende verplichtingen te voldoen.

Voor alle opgebouwde belastingschulden voorafgaand aan deze datum (dus gedurende het uitstel) krijgt hij met ingang van 1 januari 2021 (automatisch) een betalingstermijn van 24 maanden. Als hij na 31 december 2020 (of na afloop van het uitstel) nog steeds niet tijdig kan betalen, zal hij vooralsnog alleen op basis van de normale regels van de Invorderingswet uitstel van betaling krijgen.