Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-6-2020

De crisis vraagt veel van ons innovatieve denkvermogen

Rode draad relatiegesprekken SRA-kantoren

'De grootste klap voor de economie sinds de oorlog', zo kopte NRC eerder. Met een schok is de economie tot stilstand gekomen. Het ziet ernaar uit dat de coronapandemie voor een wereldwijde recessie gaat zorgen. Deze tijd 'vraagt veel van ons innovatieve denkvermogen'. Het is een quote van een SRA-kantoor tijdens een van de vele relatiegesprekken.

Laptop

Al snel nadat de pandemie uitbrak, zijn we onze kantoren gaan bellen. Insteek: 'Hoe vergaat het jullie, jullie klanten en wat hebben jullie van ons nodig?' Want ondernemen in een tijd van lockdowns, imploderend consumenten- en producentenvertrouwen en beddenmaker Auping die in opdracht van SZW mondkapjes gaat maken, is geen sinecure.

'Corona is – helaas – de ultieme reden om met de klant in contact te komen.'

De telefoons van kantoren stonden roodgloeiend. Het waren ondernemers die belden en advies wilden over de steunmaatregelen en onze kantoren de vraag voorlegden 'Hoe nu verder?', kortom crisismanagement. 'Corona is – helaas – de ultieme reden om met de klant in contact te komen', aldus een SRA-kantoor.

Ruggespraak steunmaatregelen

Halverwege maart was er het eerste steunpakket aan maatregelen. Die maatregelen waren niet altijd even duidelijk, soms omdat ze nog moesten uitkristalliseren. Veel vragen dus van accountants en fiscalisten. Nu is er het tweede steunpakket. In webinars en andere onlinebijeenkomsten waarin collega-kantoren van elkaar kunnen leren, geven Bureau Vaktechniek en andere disciplines van SRA, op verzoek van onze leden, uitleg. Heeft SRA een rekenmodel voor de NOW? Wat zijn de gevolgen van de crisis voor de jaarrekening? Kan een werkmaatschappij van een concern individueel de loonkostensubsidie NOW aanvragen? Hoe behaal ik mijn PE-punten? Alle duidingen, zoals de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen en de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, FAQ’s, staan in het Dossier Corona bij elkaar.

Samenwerking met andere belangenorganisaties

Maar het gaat niet alleen om duiding. In samenspraak met andere belangenorganisaties als de NBA, RB en MKB-Nederland brengen wij, soms formeel, soms informeel, knelpunten van de steunmaatregelen bij ministers en Kamerleden onder de aandacht. Zo bleek in eerste instantie het uitstel van belastingbetaling een enorme administratieve rompslomp te worden. Het aanvragen van belastinguitstel werd, na een gezamenlijke brief van SRA en onder andere RB, vereenvoudigd.

Een ander knelpunt was ook het urencriterium van zelfstandig ondernemers. Zij dreigden de zelfstandigenaftrek kwijt te raken, omdat ze door de coronacrisis het vereiste aantal uren niet konden behalen.

Of, wat gebeurt er als ondernemers na het uitstel van belastingbetaling, nog steeds hun belasting niet kunnen betalen? En zo zijn er meer voorbeelden. U gaf tijdens de telefoongesprekken die wij met u hadden aan die samenwerking met andere belangenorganisaties een goede ontwikkeling te vinden.

De ondernemer wil graag inzicht

'Liquiditeitsbegrotingen en scenariodenken worden ineens erg belangrijk.'

Die knelpunten moeten snel uit de weg in deze turbulente tijd waarin veel bedrijven onder druk staan en herstructureringen en andere verdienmodellen de boventoon gaan voeren. Waar eerst nog de gedachte was dat de economie, na de coronacrisis, snel weer uit het dal zou klimmen, is die gedachte wel losgelaten. Dat vraagt soms om andere dienstverlening. 'Liquiditeitsbegrotingen en scenariodenken worden ineens erg belangrijk en dat blijft voorlopig wel zo. Hier komt werk uit. Loonbelastingen en andere betalingen, alles is uitgesteld. De ondernemer wil wel graag inzicht. Dat is een belangrijke rol voor accountants. Die rol moeten we wel pakken', aldus een SRA-lid.

Een andere kans die wordt gezien, is die van de accountant als cisismanager. 'Hoe kijkt een ondernemer naar zijn bedrijf en hoe kijkt de accountant naar het bedrijf van de ondernemer? Dit moet naast elkaar worden gelegd en besproken.' SRA heeft daarom een Kring Gevolgen Coronacrisis en de sparrensessie Crisismanagement.

Imago accountant

De crisis heeft de relatie tussen accountantskantoren en hun klanten wel versterkt. ‘We verrichten goed werk voor onze klanten. Dat doet het imago van de accountant goed’, aldus een SRA-kantoor. Een ander kantoor: 'Jullie staan heel dicht bij de ondernemer, dichterbij dan wie dan ook', zo zei een klant. Het geeft accountants energie om hun ondernemers in deze tijd bij te kunnen staan. Dat is in de media niet altijd het geval. Zo heeft een van onze leden zelfs het abonnement van Het Financieele Dagblad opgezegd, omdat de krant doorgaans negatief over de beroepsgroep bericht.

Ervaringen delen

Met klanten die de volle aandacht vragen, terwijl de gewone werkzaamheden ook doorlopen, is het erg druk, zo geven SRA-kantoren aan. Uit de gesprekken met relatiemanagers van SRA blijkt dat veel kantoren behoefte hebben om hun ervaringen in deze periode te delen. 'Hoe gaan we om met de interim-controle?', 'Hoe gaan we om met de anderhalvemetersamenleving?', 'Hoe gaan we om met productieve uren?', 'Kunnen klanten onze rekening wel betalen?', 'Hoe gaan we in de toekomst om met thuiswerken?' Kortom, hoe bieden andere kantoren deze uitdagingen het hoofd?

V-, U- of L-herstel?

En dan komt de tijd na corona. Hoe zal de economie zich dan herstellen? Wordt het een V-herstel (korte, diepe recessie, snel herstel), een U-herstel (trage herstelperiode) of een L-herstel (lange herstelperiode)? Daar zijn de deskundigen nog niet over uit. Maar zover zijn we nog niet. Deze periode vergt veel van ons innovatieve denkvermogen, zo werd eerder gequoot. ‘Dat doen we gelukkig niet alleen’, aldus een SRA-lid. We houden contact en hopen u binnenkort, wel volgens de regels van het RIVM, weer in goede gezondheid te zien.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.