Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 3-9-2020

Inbreng SRA bij debat over wetsvoorstel Excessief lenen

SRA heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over haar visie op het ingediende wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap. We adviseren om het wetsvoorstel niet in de huidige vorm aan te nemen. We zijn van mening dat het voorstel alleen voor toekomstige gevallen moet gelden en pleiten voor een ruimere overgangsregeling.

Euro

Ook vinden we dat dat belastingplichtigen tegemoet moeten worden gekomen door een vrijstelling in de overdrachtsbelasting. Overall merkt SRA op dat met dit wetsvoorstel, ondanks de onderliggende problematiek, het vertrouwen in de wetgever ernstig wordt geschaad.

Parlementaire proces

Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. De wetgever beoogt hiermee het aangaan van excessieve schulden bij de eigen vennootschap te ontmoedigen.