Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 8-7-2020

Ontwerprichtlijn RJ 270 voor opbrengsten: niet veel verandering voor mkb

Eind 2018 heeft een brede vertegenwoordiging van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) gesproken met leden van de SRA-Commissie Vaktechniek en Bureau Vaktechniek. Inzet was om uitleg te krijgen over de nieuwe ontwerprichtlijn 270 ‘De winst- en verliesrekening’ om vervolgens vanuit onze kant kritische vragen te stellen.

Algemene voorwaarden

In oktober 2019 heeft de RJ nieuwe ontwerprichtlijnen inzake verslaggeving van opbrengsten ter consultatie aan een ieder voorgelegd. SRA heeft kennis genomen van deze richtlijnen en constateert dat er voor het mkb niet heel veel zal veranderen wanneer deze richtlijnen definitief worden. Er is met name nadere guidance verstrekt aangezien de huidige richtlijnen summier waren voor wat betreft de verslaggeving omtrent de post opbrengsten die in vrijwel elke jaarrekening naar voren komt. De RJ heeft er bewust voor gekozen zoveel mogelijk de bestaande richtlijnen in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden. De RJ stelt voor dat de wijzigingen gaan gelden voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.

Het enige 'pijnpunt' dat een plaats heeft in de ontwerprichtlijn betreft onderhanden projecten van een (bouw)bedrijf. Het zal namelijk niet langer zijn toegestaan om het saldo van onderhanden projecten te presenteren.