Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-12-2020

SRA en Full Finance starten geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB

Met ingang van april 2021 starten SRA en Full Finance met een geïntegreerde opleiding Accountancy-MKB. Medewerkers in de samenstelpraktijk kunnen vanaf dan hun theoretische opleiding en praktijkopleiding gelijktijdig en volledig afgestemd op elkaar volgen bij SRA en Full Finance.

Overleg

Samenwerking

Het SRA-Stagebureau biedt momenteel al alle elementen uit de nieuwe praktijkopleidingen MKB en Assurance integraal aan. Full Finance verzorgt al sinds 2016 de theoretische opleiding. Gezamenlijk worden er ook al simulaties voor de praktijkopleiding aangeboden.

Voordeel

Door de samenwerking wordt gestalte gegeven aan een volledig geïntegreerde accountancy-opleiding. Het grote voordeel hiervan is dat trainees geen opdrachten dubbel hoeven te doen of uit te voeren, het traject wordt verkort en daarmee worden de kosten ook minder.

Eén loket

Voor trainees en werkgevers betekent dit dat er één loket is voor de gehele opleiding dat alle studieonderdelen omvat. Studenten volgen de opleiding in kleine groepen en hebben een vaste coach voor zowel de theorie- als de praktijkopleiding. In de opleiding wordt gewerkt met een vast team van docenten, begeleiders en beoordelaars.

Alles op vrijdag

Alle studieactiviteiten worden gepland op een vaste dag, de vrijdag. Dit geldt niet alleen voor de theoretische onderdelen, maar ook voor trainingen, begeleidingsdagen etc. in de praktijkopleiding. Ook wordt er op die dag aandacht besteed aan het schrijven van persoonlijke ontwikkelingsplannen en de jaarverslagen. Er zal veel aandacht zijn voor verschillende vormen van intervisie, niet alleen de verplichte intervisie, maar ook gericht op elkaars verslagen en producten.

Waar?

De opleiding zal deels verzorgd worden bij SRA in de Meern en deels op de (nabijgelegen) leslocatie van Full Finance in Utrecht.

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het SRA-Stagebureau:

E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60