Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 24-9-2020

SRA reageert op consultatie Standaarden 4415N en 3900N

SRA-Bureau Vaktechniek kan zich inhoudelijk grotendeels vinden in het consultatiedocument inzake de Standaarden 4415N en 3900N voor de accountantsopdracht bij de NOW-regeling. In de reactie vraagt SRA met name om het geven van nadere guidance op verschillende onderdelen.

Een van deze zaken waar SRA om meer duiding vraagt, is de redelijke mate van zekerheid die moet worden verstrekt bij entiteiten die de NOW onder artikel 6a (werkmaatschappijniveau) hebben aangevraagd, ongeacht de hoogte van de aangevraagde subsidie. Dit zijn ook kleine -niet controleplichtige- rechtspersonen waar deze redelijke mate van zekerheid niet of lastig haalbaar zal zijn.

Duidelijke communicatie

Een ander punt is het belang van duidelijke communicatie in de situatie dat de beperkte mate van zekerheid die wordt verstrekt, een heel andere is dan die bij bijvoorbeeld een beoordelingsopdracht onder Standaard 2400. Wij vinden dat dit, vanwege de maatschappelijke rol van accountants, in de voorbeeldtekst van het assurance-rapport moet worden verwoord.

Vanaf 7 oktober kunnen de aanvragen tot vaststelling van de NOW 1 aanvragen worden ingediend. Binnenkort wordt een SRA-Handreiking met veelgestelde vragen over de 4415N en 3900N gepubliceerd.

Lees de volledige reactie van SRA