Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-9-2020

SRA Samenvatting Belastingplan 2021 & bijbehorende wetsvoorstellen

In deze samenvatting, bestemd voor de adviseur, vindt u een eerste, snelle overzicht van de maatregelen zoals die zijn benoemd in het Belastingplan 2021 en de daarbij behorende wetsvoorstellen.

Prinsjesdag

Daarnaast vindt u er ook de powerpointpresentatie ‘Samenvatting Belastingplan en Miljoenennota In Beeld’. In deze presentatie vindt u grafieken en tabellen die u vrij kunt gebruiken voor eigen doeleinden.

Wetsvoorstellen

  • het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021,
  • het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3,
  • het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting,
  • het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen,
  • het wetsvoorstel Wet CO2-heffing industrie,
  • het wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022 en
  • het wetsvoorstel eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen.
Elke maatregel uit de wetsvoorstellen wordt apart toegelicht.

Onderaan deze pagina - achter de ledeninlog - kunt u de stukken downloaden.