Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 3-4-2020

Uitstel van belastingbetaling verruimd

De regeling voor het aanvragen van uitstel van belastingbetaling voor ondernemers en zzp’ers wordt versoepeld. Daarnaast kunnen ondernemers makkelijker bij hun tegoed op de G-rekening.

Belastingdienst

SRA had eerder in een brief, ondersteund door andere koepels, aan het ministerie van Financiën aangedrongen op (verdere) versoepeling van uitstel van belastingbetaling en het openstellen van de G-rekening voor ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. 

Wat was het knelpunt?

Knelpunt was dat uitstel van belastingbetaling voor de loon- en omzetbelasting pas kon nadat de Belastingdienst een naheffingsaanslag wegens niet betalen had opgelegd. Dit was voor veel ondernemers onbegrijpelijk. Ondernemers doen aangifte, betalen niet (of gedeeltelijk) omdat zij vanwege de uitzonderlijke corona-omstandigheden uitstel wensen en krijgen dan een naheffingsaanslag waarop zij moeten reageren door uitstel van betaling aan te vragen.

Wij hebben toen middels de eerdergenoemde brief van 25 maart een voorstel tot vereenvoudiging aan minister Hoekstra gestuurd. Ook vanwege de administratieve rompslomp die het uitstel op deze manier met zich teweeg zou brengen.   

Oplossing

Eerder was al bekend dat ondernemers uitstel kregen voor belastingbetaling van loon-, inkomsten-, winst- en omzetbelasting (btw). Het nieuws van de versoepeling kwam donderdagavond 2 april om iets over zevenen. Toen maakte de overheid bekend dat de uitstelaanvraag voor alle ondernemers wordt vereenvoudigd. Het uitstel kan nu worden verleend tot 19 juni. Bovendien kan het online aangevraagd worden in plaats van per brief.

Daarnaast gaat het uitstel voor meer belastingen gelden (kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland). Ook wordt het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen.

Deblokkeren G-rekening

Verder wordt ook de G-rekening gedeblokkeerd. Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en G-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren, aldus de Rijksoverheid. In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de G-rekening worden vrijgegeven.

Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen zij zo dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening, zo staat op de site van de overheid.

Meer informatie

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.