Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 27-1-2021

Van vicevoorzitter Roland Ogink: De soep wordt nooit zo heet gegeten, als….

U zult het wellicht vast wel begrijpen als ik begin met een disclaimer. Veel van wat ter tafel komt over de toekomst van onze kantoren met een Wta-vergunning is vertrouwelijk, is nog een concept dat kan veranderen, of gaat zelfs weer van tafel. Zeker, de kabinetsaanbevelingen voor de kantoren werkzaam in het Wta-domein geven een richting aan. Maar in Nederland is het nog niet zo geregeld dat de seinen dan ook meteen op groen staan.

Roland Ogink
Eind maart 2020 kwam het kabinet met aanbevelingen voor de accountancysector; meer specifiek voor de accountantskantoren werkzaam in het wettelijke controledomein. Vanaf dat moment werken alle spelers in de keten aan mogelijke veranderingen en vernieuwing. Roland Ogink, vicevoorzitter van SRA, neemt daaraan in diverse gremia en overleggen deel. Veelal samen met andere SRA-collega’s zet hij zich met het SRA-kwaliteitsbeleid op zijn netvlies in voor SRA-leden met een Wta-vergunning. In een reeks nieuwe columns vertelt hij over deze veranderingen en processen.

We spreken eind maart 2020 als demissionair minister van Financiën Hoekstra ook SRA vraagt om met een positieve grondhouding mee te werken aan het versterken van de keten, aan het optimaliseren van de voorwaarden om kwaliteit te leveren in het wettelijke controledomein, aan het uitwerken van zijn aanbevelingen. Onder het motto ‘beter zelf aan het roer staan dan het roer uit handen te geven’, hebben we onze mouwen opgestroopt en zijn aan het werk gegaan.

Zelf aan het roer

Vanaf het voorjaar 2020 werkt SRA positief-kritisch met andere ketenpartijen samen aan oplossingen die de kwaliteit binnen het wettelijke controledomein ten goede komen. Daarvoor hebben we een aantal meetlatten. We nemen de uitgangspunten van het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector ‘Vertrouwen op controle’ als basis. Die zijn evenwichtig en uitgebalanceerd. En daarnaast vinden we het van belang dat de elementen uit het huidige systeem die kwaliteit verhogend werken, zoals de lerende omgeving binnen onze vereniging, behouden blijven. 

Beste oplossing

SRA zet zich in voor een uitkomst waarmee de hele keten gediend is. Samenwerken aan  oplossingen die kwaliteit binnen het wettelijke controledomein ten goede komt, betekent met name luisteren naar elkaar en zien waar je elkaar kunt vinden. Daaraan werken. De beste oplossing voor de keten centraal, niet de eigen mening. Vanuit onze positief-kritische houding betekent het dat we, wanneer dat nodig is, op de rem trappen. Het sein even op rood zetten, zoals we deden in september 2020. En we zullen niet nalaten dat weer te doen, wanneer we vinden dat dat nodig is.

Vernieuwing aanjagen

Waar staan we nu? De afgelopen periode stond met name de transitie in het toezicht op de agenda. Daarnaast hebben we vanuit de Stuurgroep Publiek belang een platform niet-OOB geformeerd dat met een meerjarenplan een verdere impuls aan de duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole in het niet-OOB-segment gaat geven. Onderwerpen uit de kabinetsaanbevelingen zoals de instelling van een rvc voor de grootste niet-OOB-accountantsorganisaties, een vliegurencriterium en de kwaliteitsgerichte cultuur nemen we ter hand. Onderwerpen als fraude, continuïteit en vernieuwing van de audit pakken we ook op, maar we nemen hierbij wel een volgende houding aan ten opzichte van de Stuurgroep. De proportionaliteit zullen we continu voor jullie toetsen.

Hete soep?

Alle voornoemde onderwerpen liggen ook op de directie- en bestuurstafels van onze leden, merk ik. Hen zou ik willen meegeven: goed dat u alert bent, maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. Immers, deze kabinetsaanbevelingen hebben wettelijke verankering nodig die er nu nog niet is. Het Ministerie van Financiën is eerst aan zet met concept-wetgeving die ter consultatie wordt voorgelegd aan betrokkenen. Daarna volgt het parlementaire proces, de gang naar de Tweede en Eerste Kamer. De vraag is, mede gezien het demissionair kabinet, of we dit proces in 2022 kunnen afronden.

Anderzijds kunt u er natuurlijk ook zelf voor kiezen om met de voorbereidingen van het voorgerecht te beginnen. De soep zal immers worden opgediend, de ingrediënten ervan zullen steeds duidelijker worden!

Bekijk alle columns