Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 7-4-2021

'Echt ongemakkelijk'

Column van Diana Clement, waarnemend voorzitter SRA

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik me eigenlijk heel ongemakkelijk voel. Met volledige ondersteuning vanuit het bestuur en het bureau ben ik waarnemend voorzitter van een mooie vereniging geworden, maar de reden waarom, is een verschrikkelijke – dat onze geliefde Jan Zweekhorst er niet meer is. Ik voel me daar echt ongemakkelijk onder.

Diana Clement

Nu is er dan voor het eerst deze column, op de plek waar Jan altijd stond. Aan de ene kant is er natuurlijk de gedachte, zoals Jan het ook zou verwoorden, ‘we moeten door’. Aan de andere kant is er het gevoel van ‘past dit nu wel?’. Die twee emoties gaan hand in hand. Ik ben me er heel bewust van. Daarom wil ik u zeggen dat ik, als waarnemend voorzitter, u met net zoveel bezieling en enthousiasme zal vertegenwoordigen als Jan altijd deed. Want er speelt genoeg in onze sector dat zeker de aandacht nodig heeft. Dat hoef ik u niet te vertellen.

Informatiesessie accountancydossier

Binnenkort, naar verwachting eind april of begin mei, organiseren we informatiesessies waarin we u bijpraten over wat we de afgelopen tijd hebben gedaan en welke gesprekken er met wie zijn gevoerd. We zullen ook nogmaals ons standpunt vanuit SRA toelichten en we willen ook heel graag uw mening over de ontwikkelingen rond het accountancydossier. Het gaat dus over het toezicht van de AFM, maar ook over de gesprekken met de kwartiermakers, de kwaliteitsindicatoren en de consultatie op het wetsvoorstel, waarmee het ministerie van Financiën komt naar aanleiding van het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector.

Onze inbreng voor MKB-Nederland

Een ander punt van aandacht blijft natuurlijk ook onze leden en de ondernemers in coronatijd. We houden telkens korte lijnen met andere belangenvertegenwoordigers en ministeries. Eerder vroegen MKB-Nederland en VNO-NCW nog onze inbreng over ondernemers die geen of beperkt TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) krijgen, omdat ze niet voldoen aan de referentiesystematiek. We deden een oproep, waarna we veel inzendingen van SRA-leden en hun ondernemers ontvingen, waarvoor dank. Uw inbreng ligt nu bij het ministerie van EZK. Van belang is dat het ministerie goed kijkt naar de problematiek en, daar waar nodig, oplossingen biedt. Half april komt staatssecretaris Keijzer erop terug. We houden dergelijk nieuws voor u bij in ons dossier corona.

Blijf naar elkaar omkijken

Intussen is het vaccinatieprogramma in gang, soms met horten en stoten. In sommige bedrijven wordt, omdat het niet anders kan, gewoon op locatie gewerkt, daar waar aan de andere kant veel mensen al langer thuiswerken. En hoewel we inmiddels na al die tijd een klein beetje aan de bijzondere omstandigheden zijn gewend – gewend is misschien niet het juiste woord – maak ik me zorgen om de samenhang met de eigen collega’s. Zoek actief de verbinding met elkaar op, verlies elkaar niet uit het oog. Daar moet je, zeker als werkgever, energie in steken. Kleine attenties geven een groot plezier. Even elkaar bellen, een leuke paaslunch aan de deur. Kortom, blijf naar elkaar omkijken, ik hoop dat iedereen dat ter harte neemt. Want dat maakt het verschil in deze tijd.

Jan zou het ook zo gezegd hebben.

Diana Clement
Waarnemend voorzitter SRA