Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 9-9-2021

Gericht betekenis geven aan kwaliteit en cultuur

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

Cultuur, gedrag, werkdruk. Werken in onze tak van sport gaat allang niet meer alleen over vaktechniek. Het draait in uw werk en dienstverlening – en in de organisatiestructuur van uw praktijk – om integrale kwaliteit en de beheersing, verbetering en borging daarvan. Dat raakt uw hele kantoor. En het raakt SRA als vereniging: kwaliteit is immers de ultieme drijfveer van de club.

Beeldmerk Cultuur & Gedrag

Ook de buitenwereld, uw en onze stakeholders, wil meer inzicht in de integrale kwaliteit die uw kantoor dagelijks op allerlei terrein en domein levert. En legt daarbij meer en meer de focus op de daarvoor noodzakelijke kwaliteitsgerichte cultuur. Vandaar dat we vanuit SRA-bestuur & bureau zoveel gerichte aandacht geven aan het bevorderen daarvan. Door de mensen op uw kantoor direct te ondersteunen en op maat te begeleiden met tal van handvatten en instrumenten. Door middel van onderzoek en benchmark. En ook in onze samenwerking met de beroeps- organisatie, toezichthouders en andere stakeholders. Zo halen we de buitenwereld naar binnen. Hoe geeft SRA op dit moment gericht betekenis hieraan?

Van buiten naar binnen

Welke weg(en) moeten we met elkaar bewandelen om te komen tot een kwaliteitsgerichte cultuur? En wat is daarvoor nodig? We spreken met vicevoorzitter Roland Ogink en strategieadviseur Wilma Hosang: "Het betrekken van de buitenwereld bij de antwoorden op deze vragen en bij visievorming vinden wij erg belangrijk. Daarom voeren wij gesprekken op zowel operationeel als bestuurlijk niveau. Niet alleen spreken we onze eigen SRA-leden, maar ook stakeholders als de AFM en de kwartiermakers (wettelijke controledomein), de inspectie SZW, de NBA Young Profs, niet-SRA-leden en specialisten zoals organisatiepsychologen en verandermanagers. Deze gesprekken hebben er onder andere toe geleid dat we een aantal nieuwe aandachtspunten mee gaan nemen in onze visie op een kwaliteitsgerichte cultuur: psychologische veiligheid, diversiteit/inclusiviteit, sociale aspecten, werkdruk in busy season en tegenspraaksessies."

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur augustus 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur