Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 10-8-2021

Hoe gaan SRA-kantoren om met thuiswerken?

Enquêteonderzoek onder 85 kantoren

Sinds de uitbraak van het coronavirus werken veel mensen (zoveel mogelijk) thuis. Voor bedrijven betekent dit een grote omschakeling in de manier van (samen)werken. Hoe gaan SRA-kantoren om met thuiswerken en welke afspraken zijn er gemaakt?

Om dit inzichtelijk te maken heeft SRA met behulp van de Commissie HRM een enquête uitgezet onder de HRM-beslissers/directieleden bij SRA-kantoren waarbij zij konden aangeven hoe zij tegen thuiswerken aankijken. De belangrijkste uitkomsten worden hieronder kort toegelicht.

Thuiswerkbeleid

40% van de kantoren geeft aan thuiswerkbeleid te gaan ontwikkelen waarin ruimte is voor eigen invulling. Ongeveer 1/3 van de kantoren geeft aan geen beleid op te stellen: leidinggevende en medewerker gaan het onderling in goed overleg afstemmen.

Grafiek enquête thuiswerken

Verplicht?

Geen enkel kantoor is van plan thuiswerken verplicht te stellen. Medewerkers mogen in de meeste gevallen maximaal 20-40% van hun werktijd thuiswerken. Ook wordt regelmatig aangegeven dat het aantal dagen dat thuisgewerkt wordt afhankelijk is van functie, in onderling overleg wordt geregeld en kan voorkomen in specifieke gevallen.

Verschil per afdeling

Bijna de helft van de respondenten geeft aan onderscheid per discipline te maken inzake wel of niet thuiswerken. De afdeling Secretariaat mag het minst thuiswerken.

Grafiek enquête thuiswerkenVergoeding uitkeren

30% van de kantoren geeft aan een dagvergoeding uit te keren en 22% is van plan een vergoeding te geven voor het inrichten van de thuiswerkplek of doet dit al. De reiskostenvergoeding betaalt 46% van de kantoren nog door terwijl 31% vergoedt op basis van declaraties. Laptop, beeldscherm en toetsenbord worden vaak ter beschikking gesteld. Lease- en mobiliteitsregelingen worden over het algemeen niet aangepast.