Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 19-7-2021

Koffers op zolder laten of even uitloggen?

Column van Diana Clement, voorzitter SRA

Daar liggen ze dan ter consultatie, aan de vooravond van de zomervakantie, de tien kwaliteitsindicatoren voor de wettelijke controle en het Wetsvoorstel toekomst accountancy. Daar moeten we op reageren. De koffers dan maar weer naar de zolder? Nee, het is echt noodzakelijk even uit te loggen. De beste reflectie komt als je er de tijd en rust voor hebt gehad.

Diana Clement
Diana Clement, voorzitter van SRA

De kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn zijn met tien kwaliteitsindicatoren, de zogeheten AQI's (audit quality indicators), gekomen. Die AQI's, althans de informatie erover, komen in een openbaar dashboard dat de NBA – zo is de bedoeling – gaat beheren. Per 2023 moeten de accountantskantoren verplicht over de AQI's rapporteren. We hebben de kwartiermakers over deze kwaliteitsindicatoren geïnterviewd en dit interview kunt u lezen in de SRAadviseur die 10 augustus bij u op de mat valt.

Doel van de AQI's

De tien AQI's zijn opgesteld met als doel dat de gebruiker van de jaarrekening inzicht krijgt in de kwaliteit van de accountantscontrole. Want, u weet het, de Commissie Toekomst Accountancysector constateerde destijds dat kwaliteitsverbetering van de wettelijke controles hard nodig is. Zij presenteerde daarom aanbevelingen, die grotendeels door het kabinet zijn overgenomen.

Naam en rugnummers

Ik noem enkele van de tien AQI's. De AQI 'Betrokkenheid externe accountant', waarbij kantoren van hun externe accountant moeten aangeven hoeveel uur zij aan de opdracht hebben besteed. Dat vind ik nogal wat, nu daar naam en rugnummer van de externe accountant aan worden verbonden.

Andere voorbeelden van AQI's

Dan is er nog de AQI 'Fraude en continuïteit'. Voor deze AQI is het de bedoeling dat kantoren informatie aanleveren over het aantal wettelijke controles, waarbij fraude wordt vermoed of waar men twijfels heeft over de continuïteit van de controleklant. Ook is er de AQI 'Cultuur', waarbij de medewerkerstevredenheid middels een door de NBA opgestelde vragenlijst wordt onderzocht.

Fait accompli

Ik wil niet meteen een mening vormen over deze AQI's. Maar de AQI's zijn wel een fait accompli, hoewel we nu nog niet weten wat de uiteindelijke kwaliteitsindicatoren zullen zijn. De contouren zijn wel helder en als kantoor is het goed om er kennis van te nemen en je nu al af te vragen wat de AQI's betekenen voor de organisatie. Moet het kantoor zijn systemen erop aanpassen? Wil het kantoor deze specifieke informatie ook met duiding op de eigen site plaatsen?

Dienen de AQI's hun doel?

Vanuit een positieve grondhouding gaan we namelijk eerst kritisch, samen met u, naar de AQI's kijken: dienen deze hun doel en is het realistisch, gezien de administratieve lastenverzwaring, om de informatie van de tien AQI's bij de kantoren op te vragen? In de zomer gaan we bij SRA dus gewoon door om aan dit soort belangrijke zaken aandacht te besteden.

Eerst reflecteren, vervolgens reageren

Maar, de koffers kunnen echt wel even van zolder. Voor iedereen is uitloggen heel belangrijk. De beste ideeën borrelen nooit op in tijden dat je veel te druk bent of bent geweest. Er moet weer ruimte komen in de geest voor reflectie en dat komt onze reacties op de consultatie over de AQI’s en het Wetsvoorstel toekomst accountancy ten goede.

Onzichtbaar zijn

Er is de afgelopen tijd veel werk verzet, mede door de steunmaatregelen. Op mijn kantoor merk ik dat vooral de jongere werknemers het moeilijk vinden om een balans te vinden. Het thuiswerken maakt dat mensen op verschillende tijden werken. Prima, maar een medewerker die 's avonds een mail van een collega krijgt, hoeft daar echt niet meteen op te reageren. Leg jezelf dat ook niet op. Je mag af en toe echt even onzichtbaar zijn voor je organisatie.

Aan de vooravond van...

Dus, nu we aan de vooravond van de vakantie staan: klap die laptop dicht en leg hem in een la van de kledingkast, waar ook de winterkleding ligt. Ik ga ook binnenkort met vakantie en daar verheug ik me enorm op. Wetende dat mijn collega's bij SRA en mijn eigen kantoor de zaken laten doorgaan. Want ik 'draai de winkel' niet alleen, we doen het samen. Ik wens u alvast een fijne vakantie.