Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 22-2-2021

Meer tijd voor aanvraag definitieve berekening eerste periode NOW

Werkgevers krijgen langer de tijd om een aanvraag in te dienen voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming voor de eerste periode NOW (maart-mei 2020). Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Werkgevers hebben nu tot en met 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen.

Agenda

De verruiming van de aanvraagtermijn geldt zowel voor werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline aanvankelijk op 29 juni) als voor werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben (voor hen lag de deadline op 23 maart). Voor beide groepen werkgevers geldt nu dus dezelfde termijn.

Om de verlengde openstelling van het loket is gevraagd door de beroepsorganisatie van accountants vanwege het drukke werkseizoen in combinatie met enkele inhoudelijke vragen die er nog waren over de definitieve berekening van de NOW. Een langere openstelling van het loket helpt ook organisaties in de zorg die nog in afwachting zijn van de afrekening van de coronasubsidie continuïteitsbijdrage zorg. De continuïteitsbijdrage zorg dient voor de definitieve berekening van de NOW als omzet meegenomen te worden. De verlenging van de termijn maakt dat mogelijk.

Ook andere aanvraagtermijnen voor definitieve berekening aangepast

Om een te grote druk op UWV te voorkomen, heeft een langere openstelling van het loket voor de eerste periode NOW gevolgen voor de aanvraag van een definitieve berekening voor de derde, vierde en vijfde periode NOW. Die termijnen zijn daarom nu ook aangepast. Voor de derde periode NOW (oktober-december 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 tot en met 26 juni 2022, voor de vierde en vijfde periode (resp. januari-maart 2021 en april – juni 2021) loopt de termijn van 31 januari 2022 tot en met 23 oktober 2022.

Definitieve berekening tweede periode NOW eerder mogelijk

Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) gaat juist een maand eerder open dan gepland. Werkgevers kunnen al vanaf 15 maart a.s. een aanvraag indienen. Dit heeft te maken met technische werkzaamheden die in april worden uitgevoerd. De einddatum voor deze termijn blijft ongewijzigd, namelijk 5 januari 2022.

Voor alle aanvraagtermijnen voor de definitieve berekening geldt nu dat ze voor alle werkgevers gelden, er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben en werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring nodig hebben.

Ruime betalingsregeling bij terugvordering

Werkgevers kunnen al sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen voor de definitieve berekening voor de eerste periode NOW. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies - een terugvordering. Die terugvordering is nooit hoger dan het ontvangen voorschot.

Tot nu toe hebben zo’n 40.000 werkgevers een aanvraag ingediend. In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen aan deze werkgevers. Dat betreft zowel nabetalingen als terugvorderingen. UWV realiseert zich dat een terugvordering heel vervelend kan uitpakken voor ondernemers, zeker wanneer ze nu getroffen worden door de lockdown. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom afgesproken dat UWV ruime betalingsregelingen kan treffen, waarbij UWV kijkt naar iemands persoonlijke situatie. Ook uitstel van betaling hoort tot de mogelijkheden. Werkgevers wordt in zo’n geval dan ook echt aangeraden te bellen met de NOW Telefoon 088 – 898 20 04.

Bron: UWV