Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 23-8-2021

Nieuwe PE-regeling: ervaringen, aandachtspunten en handvatten

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

De introductie van de nieuwe regeling voor Permanente Educatie (NVPE) benadrukt het belang van een strategisch opleidingsplan. Dit geeft immers richting aan de plannen op kantoor-, discipline- en individueel niveau en ook bij het toezicht speelt dit een rol. Hoe hebben kantoren dit ingestoken? Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en wat kan SRA hierin betekenen?

Hidayet en Marjon
Hidayet Bahadin en Marjon Groten

In het kader van de NVPE heeft SRA onlangs een interactieve informatiesessie georganiseerd om kantoren mee te nemen in de vernieuwing van de regeling en de consequenties voor het strategisch opleiden op kantoorniveau. Het strategisch opleidingsplan geeft aan welke ontwikkeling medewerkers nodig hebben om de kantoorstrategie en organisatiedoelstellingen te realiseren.

Die vertaalslag van strategie naar wat die betekent voor de kantoordisciplines en individuele medewerkers is cruciaal, vertelt Hidayet Bahadin, Trainer & Opleidingsadviseur bij SRA. “In onze visie heeft opleiden toegevoegde waarde als je je medewerkers om de organisatie bouwt, vanuit een duidelijke kantoorstrategie. En niet de organisatie om de medewerkers heen. Anders gezegd: je moet individuele ambities van medewerkers koppelen aan de collectieve ambitie van je organisatie, die is leidend.”

SRA draagt uit dat leren niet op zichzelf staat. Het zou gekoppeld moeten zijn aan presteren, aan het beter uitvoeren van het werk. “Als je dit als kantoor goed uitlegt, kun je je medewerkers makkelijker motiveren en inspireren om mee te gaan in de NVPE”, vervolgt Bahadin. “Deze manier van opleiden en leren sluit naadloos aan bij het idee achter de nieuwe regeling, waarin we van extrinsieke prikkels om te leren meer naar een intrinsieke motivatie gaan. Onze visie past ook bij het bekende 70:20:10-principe. Dit stelt dat mensen het meest leren in hun werk en maakt dus ook de verbinding tussen leren en presteren. Leren is geen doel op zich, maar krijgt betekenis als je daardoor beter gaat presteren.”

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur augustus 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur