Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-12-2021

Resultaat overleg Commissie Eindtermen Accountantsopleiding en SRA

Het jaarlijks bestuurlijk overleg van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en SRA heeft recent plaatsgevonden. Wat is er besproken?

TheStudentPool

Aanwezig namens de CEA waren de heren Willem te Beest (voorzitter), Jan-Paul Leerentveld (secretaris) en Marc van Giessen (bestuurslid). Namens SRA waren aanwezig de heren Paul Dinkgreve (bestuurslid SRA) en Theo Reuters (manager HRM). Het was een positief gesprek in een goede sfeer waarbij onder andere de volgende zaken zijn besproken en toegelicht:

  • SRA heeft aangegeven dat de criteria en beoordelingen van de ICAIS-opdracht nog niet altijd duidelijk zijn. Inmiddels heeft de Raad voor de Praktijkopleidingen (RPO) een werkgroep in het leven geroepen om hiermee aan de slag te gaan.
  • SRA heeft een toelichting gegeven op de opzet en opbouw van de Geïntegreerde MKB-opleiding zoals we die in nauwe samenwerking met Full Finance hebben ontwikkeld. De CEA is (net zoals de RPO) voorstander van verdere integratie tussen de theoretische opleiding en de praktijkopleiding en was zeer te spreken over onze aanpak.
  • Er zijn gegevens uitgewisseld over de in- en uitstroomcijfers van de accountancyopleidingen.
  • We hebben wederom als signaal aangegeven dat trainees die de MKB-opleiding doen, niet altijd makkelijk en tijdig kunnen beschikken over opdrachten om te voldoen aan het aantal verplichte (overige) assurance-uren.
  • We hebben gesproken over het onderwerp Duurzaamheid en de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD ofwel Duurzaamheidsrichtlijn). Onduidelijk is wanneer deze nieuwe regelgeving vanuit Europa van kracht zal worden. Zal dit in 2022 of 2023 zijn of nog een jaar later? Maar ook nu al neemt dit onderwerp aan belang/relevantie toe. CEA geeft aan dat zij onlangs aanpassingen in de eindtermen heeft gepubliceerd voor de theorie- en praktijkopleidingen. Hoewel deze nog niet formeel van kracht zijn, is het belangrijk dat opleidingen hiermee snel aan de slag gaan.
  • CEA heeft een toelichting gegeven op het thema-onderzoek naar de accountant als 'trusted advisor'.
  • SRA heeft aangegeven en toegelicht waarom wij tegenstander zijn van het zogenaamde Vlieguren-criterium Praktijkopleiding, zijnde het verplicht stellen van een instroomeis uitgedrukt in jaren (1 of 2 jaar) of uren (2.500 uur) alvorens te mogen starten met de Praktijkopleiding. Inmiddels heeft de RPO afgezien van invoering van deze eis.

Contact

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan contact op met Theo Reuters.

Theo Reuters

Theo Reuters
Manager HRM
E treuters@sra.nl
T 030 656 60 60