Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 10-12-2021

SRA reikt eerste Jan Zweekhorst Award uit aan Paul Gorissen

Op 10 december 2021 is de eerste Jan Zweekhorst Award uitgereikt aan Paul Gorissen, landelijk aanspreekpunt Horizontaal toezicht Belastingdienst MKB. De overhandiging van de Award vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van SRA, door voorzitter Diana Clement en Bart Zweekhorst.

Uitreiking Jan Zweekhorst Award 2021: Bart Zweekhorst (links) en Paul Gorissen
Bart Zweekhorst (links), zoon van Jan Zweekhorst, en Paul Gorissen.

Het SRA-bestuur besloot in september 2021 - het jaar van het plotselinge overlijden van haar voorzitter Jan Zweekhorst - om jaarlijks een Award uit te reiken. Met de Jan Zweekhorst Award gedenkt en eert SRA zijn tomeloze inzet en energie, en houden we zijn gedachtengoed levend. De Jan Zweekhorst Award staat voor drive en daadkracht, passie, inzet en betrokkenheid. 

Verbinden

Gezien het korte tijdsbestek voor de uitreiking van de eerste Award in december 2021, heeft het SRA-bestuur eenmalig zelf een kandidaat benoemd: Paul Gorissen, landelijk aanspreekpunt Horizontaal toezicht bij de Belastingdienst MKB. Uit het juryrapport:

Jurryrapport-Jan-Zweekhorst-SAweard-2021In een wereld die soms letterlijk op slot zit, waar mensen elkaar persoonlijk niet meer kunnen ontmoeten en bereiken, is verbinding noodzakelijk. Verbinding is een basisbehoefte; wie je ook bent of welke functie je ook vervult. Mensen hebben het nodig om zich gezien, gehoord en gewaardeerd te worden. Ook als mensen, professionals of organisaties anders denken, werken vanuit andere gezichtspunten of andere waarden hebben, is dialoog en verbinding mogelijk. Namelijk door op zoek te gaan naar wat men wel met elkaar gemeen heeft, naar wat hen bindt. Door transparant samen te werken, met de menselijke maat als uitgangspunt.

Op zijn eigen flamboyante wijze waarbij de dialoog en menselijke maat centraal stonden, heeft Jan Zweekhorst heel veel voor SRA betekend. Als ‘mister Horizontaal toezicht’ zou hij dit jaar de vruchten van zijn niet-aflatende inzet en samenwerking met de Belastingdienst gaan plukken. Dat mocht niet zo zijn.

Het SRA-bestuur heeft daarom besloten om de eerste editie van de Jan Zweekhorst Award uit te reiken aan de persoon die samen met Jan, jarenlang intensief de weg heeft bereid naar meer verbinding, transparantie, wederzijds begrip en vertrouwen in het fiscale toezichtdomein.

Uit respect voor dit gezamenlijk gedachtengoed vindt het SRA-bestuur het een eer om Paul Gorissen de eerste editie van de Jan Zweekhorst Award te kunnen overhandigen.

Praktisch onderscheiden

De toekenning van de Jan Zweekhorst Award zal vanaf 2022 plaatsvinden via een selectieprocedure door een onafhankelijke jury. De Award wordt uitgereikt aan een persoon binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan Zweekhorst praktisch onderscheiden heeft op fiscaal gebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire SRA-praktijken opereren. De Award bestaat uit een tastbare herinnering en een juryrapport.