Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 17-1-2022

Betekenis geven aan kwaliteitsgerichte cultuur

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

Het bevorderen en verankeren van een kwaliteitsgerichte cultuur binnen het accountantskantoor is een belangrijk thema. En dat blijft het voorlopig ook. We zien dit element terug in de maatregelen van de overheid, toezichthouder en beroepsorganisatie.

En er wordt veel over gesproken en geschreven en aan gewerkt in de financiële keten, de sector en bij accountantskantoren zelf. Maar vooral zien we de noodzakelijke aandacht voor kwaliteitsgerichte cultuur terug in (de uitvoering van) het kwaliteitsbeleid van SRA zelf.

Dit artikel is een samenvatting van het SRA-jaarverslag ‘Kwaliteit en Cultuur’ en geeft weer hoe wij in 2021 binnen en buiten SRA invulling hebben gegeven aan het werken aan kwaliteitsgerichte cultuur, werkdruk en gedrag en het ondersteunen daarbij van de SRA-kantoren.

Betekenis geven kwaliteitsgerichte cultuur

Cultuurscan

Vanaf 2015, sinds het verschijnen van het sectorrapport ‘In het Publiek belang’, werken we binnen SRA samen aan het gericht betekenis geven aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Een van de middelen daarvoor is de SRACultuurscan, een meet- en ontwikkelingsinstrument specifiek gericht op de gemengde mkb-accountantspraktijk. Onderwerpen als kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, imago beroep, beloningsstructuur, ontwikkelingsmogelijkheden, ethisch bewustzijn en werkdruk, strategie en foutencultuur worden meegenomen in de scan, waarbij gedifferentieerd kan worden naar domeinen. Ook de samenstelpraktijk heeft immers te maken met de kwaliteitseisen vanuit de NVKS.

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur december 2021

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur