Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 12-6-2022

Coalitie met SRA stuurt zorgenbrief Herziening Regeling Groenprojecten 2022

SRA heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en andere coalitiepartners een brief gestuurd naar staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Groenprojecten

De brief betreft de zorgen en knelpunten rond de Herziening Regeling Groenprojecten 2022 die marktpartijen, groenfondsen en groenbanken hebben. Door aanscherping van de criteria voor de Groenregeling dreigen veel duurzame projecten niet langer in aanmerking te komen voor financiering volgens deze regeling, juist op een moment dat de klimaattransitie van Nederland volop steun behoeft.

Maak het mkb-proof

SRA-bestuurslid Harry Marissen: ''Met name kleinere ondernemingen hebben al minder mogelijkheden als het gaat om de toegang tot financiering en moeten nu gaan schakelen op het gebied van duurzaamheid. De ketendruk vanuit CSRD en banken op kleinere bedrijven neemt sterk toe. Door aanpassing van de normen voor groenfinancieringen zullen veel projecten gaan afvallen. Dit raakt vooral het midden en kleinbedrijf bij nieuwbouwprojecten voor eigen bedrijfslocaties: de normen per vierkante meter zijn niet in verhouding tot de bouwkosten. De aanvraagprocedure voor kleinere groenfinancieringen, inclusief verbouwingen, is bovendien erg complex.''

Effectief verduurzamen

De Groenregeling is een voorbeeld van publiek-private samenwerking waarmee particulier geld effectief wordt ingezet voor verduurzaming. De overheid biedt spaarders en beleggers een belastingvoordeel, waardoor de banken het geld voor een lager tarief kunnen uitlenen aan erkende duurzame projecten. Met iedere euro die de overheid besteedt aan de Groenregeling wordt door private partijen tussen de 29 en 34 euro gefinancierd aan duurzame projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst of die projecten aan de voorwaarden voldoen en voorziet die van een groenverklaring.

In gesprek blijven

Eerder stelden partijen de Tweede Kamer al op de hoogte over hun zorgen. Het debat met de minister dat vervolgens plaatsvond, leidde niet tot wijzigingen. De Herziening is nu uitgevoerd door het ministerie van I&W zonder inhoudelijke of technische aanpassingen, met ingangsdatum 1 juni 2022. Met de nieuwe staatssecretaris aan het roer willen partijen toch opnieuw de zorgen bespreken in een kennismakingsgesprek. Ondanks dat de kans klein is de regeling wordt aangepast, willen partijen de deur openhouden voor verder overleg. De staatssecretaris heeft de Kamer immers toegezegd om regeling jaarlijks te evalueren en de Kamer daarover te informeren.

De ondertekenaars zijn, naast NVB en SRA: de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie Samen en Holland Solar.

Meer informatie