Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 29-6-2022

De nieuwe Standaard 315

Eerder verschenen in ons ledenmagazine SRAadviseur

Controlestandaard 315, om risico’s van materieel belang voor de jaarrekening in te schatten, is ingrijpend gewijzigd. Deze vernieuwde standaard is erg bepalend voor de risicoanalyse, planning en uitvoering van uw controlewerkzaamheden. De tekst van de standaard zelf is korter dan voorheen, de toelichting en bijlagen zijn daarentegen veel uitgebreider. Er is concreter en gedetailleerder beschreven wat je moet doen om tot een goede risico-inschatting te komen.

Administratie

Wereldwijde reviews van controleopdrachten lieten kwaliteitsproblemen zien die onder andere werden veroorzaakt doordat bepalingen in Standaard 315 op sommige punten voor meerdere uitleg vatbaar waren. Die bepalingen zijn verduidelijkt en vaak ook voorzien van voorbeelden. Ook omvat de standaard nu vergaande vereisten voor het verkrijgen van inzicht in de IT-omgeving en de risico’s die voortkomen uit het gebruik van IT. Ten slotte zijn vereisten opgenomen die je moeten helpen bij je professionele oordeelsvorming. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de kwaliteit van controles naar een hoger niveau te tillen.

De toepassingsgerichte teksten zijn het addertje

René Rademakers RA, directeur bij Van Oers Audit en werkzaam bij SRA-Vaktechniek: "De vernieuwde standaard zelf is beknopt, het addertje onder het gras zit ‘m in de details van de vereisten en in de toepassingsgerichte teksten. Je moet deze echt een aantal keren doornemen voordat je je realiseert wat het betekent. Dit vraagt zeker de nodige zelfstudie en opleiding. Verdieping is noodzakelijk, alleen zo kun je de standaard werkelijk leren begrijpen en op de correcte manier toepassen."

Lees verder in de SRAadviseur

SRAadviseur juni 2022

Benieuwd naar andere artikelen uit de SRAadviseur?

Lees hier de gehele SRAadviseur