Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-6-2022

Doorontwikkeling SRA-review

Het landschap waarin SRA-kantoren opereren is de laatste jaren continu aan verandering onderhevig, met name rond één van de pijlers onder onze vereniging: ‘kwaliteit’. Die veranderingen gelden voor alle domeinen en disciplines binnen de SRA-praktijk: fiscaal, samenstelpraktijk, controlepraktijk en overige domeinen.

Nieuwe wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, ons eigen kwaliteitsbeleid, de perceptie van stakeholders over de toegevoegde waarde van reviews of het denken over en wetenschappelijk onderzoek naar ‘kwaliteit’, hebben gezorgd voor nieuwe impulsen in de doorontwikkeling van de SRA- kwaliteitstoetsing.

Kwaliteit operationaliseren

De afgelopen periode heeft de Reviewcommissie (RC) dan ook verder gebouwd aan het Review-huis. In plaats van de discussie over ‘wat is kwaliteit’, zette de RC daarbij de vraag centraal: Hoe kunnen we kwaliteit operationaliseren? Volgens bestuur en RC komt de kwaliteit van al onze dienstverlening tot stand binnen de context van een (goedwerkend) systeem van kwaliteitsbeheersing.

Dit betekent dat het accent van de kwaliteitstoetsing van uw kantoor verschuift naar een integrale toets van het kwaliteitsbeheersingssysteem, in plaats van een toets op een kleine selectie van dossiers. Vervolgens leidt deze integrale toets tot een oordeel van het totale kantoor.

Webinar en digitaal spreekuur

Bestuur en RC informeren u graag over de doorontwikkeling van de SRA-kwaliteitstoetsingen. Op donderdag 7 juli en dinsdag 12 juli a.s. vinden respectievelijk een digitale informatiebijeenkomst en een digitaal spreekuur plaats. Alle SRA-leden hebben inmiddels een uitnodiging voor webinar en spreekuur ontvangen.