Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 9-12-2022

Jan Zweekhorst Award 2022 voor Willem van Wijngaarden

De Jan Zweekhorst Award 2022 is op 9 december 2022 uitgereikt aan Willem van Wijngaarden. Van Wijngaarden is oud-voorzitter van SRA, oud-voorzitter van de Reviewcommissie van SRA en oud-voorzitter van het NIVRA (dat later opging in de NBA).

Willem van Wijngaarden met de Jan Zweekhorst Award 2022
Willem van Wijngaarden met de Jan Zweekhorst Award

De overhandiging van de award vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van SRA en werd uitgereikt door SRA-voorzitter Diana Clement en Bart Zweekhorst, een van de zonen van Jan Zweekhorst. Een onafhankelijke jury heeft via een selectieprocedure de award aan Van Wijngaarden toegekend.

Jan Zweekhorst Award

Het SRA-bestuur besloot in september 2021 – het jaar van het plotselinge overlijden van zijn voorzitter Jan Zweekhorst – om jaarlijks een award uit te reiken. Met de Jan Zweekhorst Award gedenkt en eert SRA de tomeloze inzet en energie van Jan en houden we zijn gedachtegoed levend. De award staat voor verbinding, drive, daadkracht, passie, inzet en betrokkenheid.

De Jan Zweekhorst Award wordt uitgereikt aan een organisatie, team of persoon binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan praktisch onderscheiden heeft op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire SRA-praktijken opereren. De award bestaat uit een tastbare herinnering, een oorkonde en een juryrapport.

Overwegingen jury

Cover Juryrapport Jan Zweekhorst Award 2022Wat zijn enkele overwegingen uit het juryrapport? Van Wijngaarden heeft als oud-voorzitter van SRA, oud-voorzitter van de Reviewcommissie van SRA en als oud-voorzitter van het NIVRA over de jaren heen enorm veel werk verzet als het gaat om kwaliteitsverbetering, kennisdeling en belangenbehartiging voor de branche en de mkb-ondernemer. Hij heeft daarmee het verschil willen maken en is uitgestegen boven zijn eigen functie als registeraccountant.

Snijvlak van tegenstrijdige belangen

En op zijn weg is hij veel uitdagingen tegengekomen. Telkens moest Van Wijngaarden in de functies van de voorzitterschappen balanceren op het snijvlak van tegenstrijdige belangen. Dat was niet altijd makkelijk. Maar hij heeft die rollen met verve en standvastigheid vervuld en zodoende is in de richting van toezichthouders en het Ministerie van Financiën, Justitie en de Belastingdienst meer krediet voor de accountancybranche opgebouwd. Zijn verbindende kracht was daarbij telkens uitgangspunt, want van polarisatie komt niets.

Liefde voor het vak

Van Wijngaarden was in de vroegste jaren van SRA al aan de vereniging verbonden en hij stond aan de basis van het huidige reviewsysteem, een van de pijlers van het kwaliteitskeurmerk van SRA. Zijn liefde voor het vak en de gedrevenheid het altijd beter te willen doen, ook voor het imago van het beroep, maakte dat Van Wijngaarden anderen daarin voortdurend wilde meenemen. Dat kwam bij zijn voorzitterschappen tot zijn recht, maar ook in het onderwijs. Tijdens zijn carrière was hij altijd actief in het onderwijs voor accountants.

'Het moge duidelijk zijn dat iemand die zich jaar op jaar zo belangeloos en met zo veel hart voor zijn vak, oog voor verbinding en maatschappelijke betrokkenheid heeft ingezet, zijn sporen in de branche ruimschoots heeft verdiend. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd', zo staat in het juryrapport.