Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 21-1-2022

Niet alleen verbinden, ook verdiepen

Column van Diana Clement, voorzitter SRA

Goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar? Ik doe daar niet aan mee. Elk moment van de dag biedt een kans om te veranderen of met iets nieuws te beginnen, dus waarom wachten op een jaarwisseling? Wel bekruipt mij in dit tijdsgewricht vaak het gevoel tot wat ik zou willen noemen ‘filosofische reflectie’. 

Diana Clement

Iets wat mij op dit moment erg bezig houdt, is het volgende. Ook in onze sector hoor ik vaak spreken over het belang van (en noodzaak tot) verbinding en samenwerking; Ik schreef daar zelf ook al eens eerder een column over.

Maar wat is nu 'verbinden'? Wat zou het effect daarvan moeten zijn? Wat typeert een krachtige verbinding? En wat zorgt ervoor dat we blijkbaar in onze sector zo moeilijk kunnen verbinden dan wel samenwerken met als resultaat, datgene wat we allemaal belangrijk vinden?

Kwaliteit voorop

Want: we vinden toch allemaal dat kwaliteit voorop moet staan? In de hele financiële keten, onze sector. Ook binnen de beroepsorganisatie, de toezichthouders en in de accountantskantoren. Waar plezier in werk voorop staat, van elkaar leren ook. Waar wet- en regelgeving en processen in dienst staan van ‘kwaliteit’, en geen doel op zich zijn.

Roeptoeteren

Toch ervaar ik zoveel beweging, met name in communicatievormen, die juist het tegengestelde effect of resultaat bewerkstelligen bij onze gezamenlijke kwaliteitsdoelstelling. In de naam van ‘kwaliteit’ worden allerlei meningen over aan kwaliteit gerelateerde thema’s rond geroeptoeterd, zonder dat de afzender zich verdiept heeft waarom zaken gaan zoals ze gaan; of hoe de wereld van de kantoren, beroepsorganisatie of toezichthouder in elkaar steekt; hoe processen (al jarenlang) lopen.

Verloren verbinding

Omdat de zender zich niet ingeleefd heeft en onvoldoende snapt (of wil snappen) hoe de wereld van de ander in elkaar steekt, blijft de gewenste verandering uit. De verbinding gaat dan soms letterlijk verloren. Kwalijk vind ik dat bij het uitblijven van het effect (namelijk de verandering), de eigen en soms verkokerde mening van de afzender vaak belangrijker wordt dan waar het daadwerkelijk om moet gaan: het verbeteren van kwaliteit. En wordt naar onnodige, oneigenlijke middelen gegrepen.

Sterker maken

Als je van mening bent dat kwaliteit beter ingevuld kan worden en zaken in structuren of processen moeten veranderen: Prima, daar gaan we voor! Ik zou er zo aan de start van 2022 voor willen pleiten om dan voor alles eerst de echte verbinding met de ander op te zoeken. Ga het gesprek aan, verdiep je in de leefwereld van de ander en begrijp waarom de huidige status quo bestaat. Vandaaruit kan dan samen worden opgetrokken om de kwaliteit in onze sector nog beter te maken. 

PS: ik beloofde u een filosofische reflectie en die heeft u ook gekregen. Ik besef dat mijn overdenking her en der wat cryptisch is. Maar ik ben ervan overtuigd dat een goed verstaander begrijpt wat ik bedoel.

Diana Clement
Voorzitter SRA