Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-11-2022

Uitsluitsel ministerie: massaalbezwaarprocedure voor box 3

GEÜPDATET 8-11-2022 - Het ministerie van Financiën heeft besloten om voor de groep niet-tijdige bezwaarmakers van box 3 een massaalbezwaarprocedure in te stellen. Dit maakte het ministerie vrijdag 4 november bekend.

Euro

''SRA vindt dit een goed besluit en is blij dat de constructieve overleggen met het ministerie van Financiën en de andere partijen NBA, RB, NOAB, NOB, Bond voor Belastingbetalers en Consumentenbond tot een goed resultaat hebben geleid. Het besluit betekent dat belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, niet individueel een verzoek om ambtshalve vermindering box 3 over 2017 tot en met 2020 hoeven in te dienen. Dit voorkomt veel onnodig werk voor onze leden en deze belastingplichtigen. Het voorkomt ook dat de Belastingdienst door al die verzoeken vastloopt, daar heeft niemand wat aan'', zegt SRA-bestuurder Edwin de Witte.

Update 8-11-2022: Massaal bezwaar plus

Op 4 november 2022 kondigde de staatssecretaris al aan dat om de procedure 'massaal bezwaar plus' mogelijk te maken een wetswijziging nodig is. Deze wetswijziging is door middel van een 2e nota van wijziging Overbruggingswet box 3 op 7 november 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. Door deze wetswijziging wordt het mogelijk om een procedure 'massaal bezwaar plus' aan te wijzen.

Voordat aanwijzing plaatsvindt zal de staatssecretaris met de belangenorganisaties in overleg treden over de rechtsvraag. Op basis van de eerste gedachtewisselingen over de rechtsvraag, komt deze neer op de vraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking moeten komen voor rechtsherstel op gronden die niet (expliciet) aan de orde zijn geweest in het arrest van 20 mei 2022. Na aanname van de Overbruggingswet box 3 en het vaststellen van de rechtsvraag zal de staatssecretaris begin 2023 de aanwijzing voor de procedure 'massaal bezwaar plus' doen.

Zoals toegezegd in de brief van 4 november 2022 is het niet nodig om een verzoek om ambtshalve vermindering te doen in de 'massaal bezwaar plus' procedure voor de groep niet-bezwaarmakers. De betreffende aanslagen inkomstenbelasting van de groep niet-bezwaarmakers worden verminderd overeenkomstig het rechtsherstel box 3 dat is geboden aan de groep bezwaarmakers ingeval de Hoge Raad toch tot het oordeel komt dat de groep niet-bezwaarmakers recht heeft op dit rechtsherstel.

Eerder brachten wij: