Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 8-11-2022

Update Praktijkhandreiking Schenkingsvrijstelling eigen woning

Al eerder bekendgemaakt en inmiddels in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 opgenomen is dat de vrijstelling per 1 januari 2023 wordt verlaagd tot het bedrag dat gelijk is aan de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen (€ 28.947). 

Woning

Omdat deze twee vrijstellingen niet afzonderlijk kunnen worden toegepast, is de schenkvrijstelling voor de eigen woning eigenlijk per 1 januari 2023 voor schenkingen van ouders aan kinderen niet meer van betekenis. Per 1 januari 2024 wordt de schenkvrijstelling eigen woning definitief afgeschaft.

Update

Deze praktijkhandreiking is op 24 oktober 2022 geactualiseerd met:

  • de voorstellen met betrekking tot de schenkingsvrijstelling eigen woning uit het wetsvoorstel Belastingplan 2023;
  • het nieuwe onderdeel 7 uit het besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460, Stcrt 2022-16195 over de waardering van de eigen woning voor de schenk- en erfbelasting;
  • de goedkeuring over de samentelling van schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen uit het besluit van 13 april 2022, nr. 2022-0000001301, Stcrt. 2022-10935.

Naar de praktijkhandreiking