Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 13-5-2022

Update Praktijkhandreiking Voorzieningen

De Praktijkhandreiking Voorzieningen is geüpdatet. De wijziging ziet toe op een verduidelijking ten aanzien van de waardering van voorziening groot onderhoud naar aanleiding van het verschijnen van RJ Uiting 2021-14.

Rekenmachine

Deze praktijkhandreiking gaat in op een aantal vraagstukken rondom het opnemen en waarderen van voorzieningen in de jaarrekening. Ook geven wij een overzicht van de bestaande regelgeving, zoals Boek 2 Titel 9 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

We gaan daarnaast nader in op de betekenis van de daarin voorkomende begrippen. Verder werken wij aan de hand van de hiervoor genoemde vragen de toepassing van de regelgeving in de praktijk uit, waar mogelijk op basis van voorbeelden.


Naar de Praktijkhandreiking Voorzieningen