Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 9-5-2022

Versterking regelgevend proces NBA

De NBA is gestart met de consultatie van een voorstel voor versterking van het regelgevend proces. Doel is meer betrokkenheid van maatschappelijke stakeholders, een onafhankelijker positie van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en meer transparantie. 

Het ACB stelt de beroepsregelgeving vast. Het voorstel gaat onder meer uit van de installatie van een belanghebbendenorgaan met belangrijke bevoegdheden (BOB). Hiermee moet de grotere betrokkenheid van stakeholders worden geregeld. Om te waarborgen dat het BOB daadwerkelijk significante invloed kan uitoefenen op de beroepsreglementering is het proces van advisering met waarborgen omgeven, vergelijkbaar met het adviesrecht van ondernemingsraden.

Meer transparantie gewenst

Naast de consultatie organiseert de NBA ook een rondetafel waaraan het SRA-bestuur zal aanschuiven. SRA is vooral voorstander van het incorporeren van meer transparantie in het regelgevend proces. Na consultatie ontstaat een black box. Het ACB zou op basis van de consultatiereacties haar afwegingen en keuzes (bijvoorbeeld in een Memorie van toelichting) openbaar moeten maken richting eindproduct.

Op de NBA-Ledenvergadering van 13 juni 2022 worden de uitkomsten van de discussie, voorzien van aanbevelingen van het bestuur, met de leden besproken. Bij voldoende draagvlak worden de aanbevelingen uitgewerkt in verordeningen, die aan de leden worden voorgelegd in de ALV van december 2022.

Meer informatie over de consultatie