Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 18-10-2022

Werkkostenregeling in 2023 naar 3%

Via een nota van wijziging zal het kabinet voorstellen de vrije ruimte tijdelijk voor het jaar 2023 verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%. 

Euro

Wijziging van enkele belastingwetten en enige ander wetten

Dit en meer staat in de Nota naar aanleiding van het nadere verslag wetsvoorstel Belastingplan 2023 ‘Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten’. Staatssecretaris Fiscaliteit en Belasting Van Rij geeft hier antwoord op vragen over het Belastingplan 2023. De vragen zijn gesteld door de fracties van de VVD, D66, de PVV, het CDA, de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, BBB en het lid Omtzigt.

Lees meer in de Nota nader verslag Wetsvoorstel Belastingplan 2023 op Rijksoverheid.nl.