Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 27-3-2023

De fiscale positie van de dga, standpunt SRA

Ruud van de Dool, Michael van Gijlswijk, Mascha Hoogeveen, Arjen Lejour en Stan Stevens hebben hun onafhankelijk onderzoek naar de fiscale positie van de dga afgerond. Dit onderzoek is mede gefinancierd door SRA en NOB.

Met dit onderzoek willen de auteurs een bijdrage leveren aan een open debat over de dga, zijn plaats in het fiscale stelsel en de plaats van zijn onderneming in de BV Nederland. Centraal staat de onderzoeksvraag: welke fiscale regels voor de dga moeten worden aangepast, worden afgeschaft of juist worden ingevoerd? En dat bezien in samenhang met de positie van de IB-ondernemer, de werknemer, het internationale bedrijfsleven en het belastingstelsel in zijn totaliteit.

SRA is, mede met het onafhankelijke onderzoek als basis, eerder begonnen met de eigen standpuntenbepaling rond de fiscale positie van de dga. Wij komen daar bij u op terug, ook wat betreft de belangrijkste conclusies en de vele aanbevelingen van het onafhankelijke onderzoek 'De fiscale positie van de dga'.