Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 27-3-2023

Debat Accountancy in de Tweede Kamer

Op 30 maart a.s. vindt een Commissiedebat Accountancy (meer specifiek het wettelijke controledomein) plaats in de Tweede Kamer. Minister Kaag van Financiën gaat daarbij in debat met de leden van de vaste commissie voor Financiën. De voortgangsrapportages van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en vragen daarover vanuit de vaste commissie voor Financiën staan onder meer op de agenda.

SRA heeft voor dit debat input geleverd naar diverse leden van de vaste commissie voor Financiën. We richten ons daarbij op de volgende punten: kwaliteitsindicatoren, het handhavingsinstrumentarium van de AFM, de uitvoering van het toezicht in het mkb (niet-oob-segment), de verklaring omtrent levensvatbaarheid, de aanwijsbevoegdheid, de aantrekkelijkheid van het beroep, cultuur en innovatie. Punten waar ook de Raad van State in haar advies, de Kwartiermakers toekomst accountancysector in hun vijfde kwartaalrapportage en de minister van Financiën in brieven en antwoorden aan de Kamer aan refereren.

Daarnaast deelden we net zoals verleden jaar onze zorgen over de impact van het veelomvattende, gestapelde maatregelenpakket dat aan de basis staat van het wetsvoorstel Toekomst accountancysector, dat later dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. CDA-Kamerlid Egbert Slootweg stelt daar onder meer ook vragen over. De zorgen rond de enorme regeldruk, stijgende lasten, collega’s die het vak verlaten en kantoren die hun vergunning inleveren zijn niet verdwenen. Sterker nog, ze nemen alleen maar meer toe. Het mkb verzuipt in de maatregelen, oog voor de proportionaliteit en doelmatigheid in het mkb is verdwenen. Accountancy Vanmorgen zal deze week aandacht besteden aan onze inbreng.