Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 16-5-2023

Herijking beroepsprofiel en opleiding

Mede naar aanleiding van het advies daarover van de commissie Toekomst accountancysector (Cta) hebben de Kwartiermakers toekomst accountancysector bij minister Kaag van Financiën aangedrongen om een Expertgroep Herijking beroepsprofiel en opleiding in te stellen. 

De expertgroep, bestaande uit Leen Paape en Edith ter Hooge, heeft de opdracht om in september 2023 te komen met een advies over de volgende, onderling samenhangende onderwerpen:

  • Herijking van het beroepsprofiel (of profielen) van de accountant;
  • De wijze waarop (de governance van) de opleiding is ingericht, zowel theoretisch als praktisch, van startbekwaam tot vakbekwaam.

SRA zal naast schriftelijke inbreng ook deelnemen aan de diverse interviews en rondetafels die in dit kader zijn en worden georganiseerd.