Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 12-12-2023

Leo Stevens krijgt de Jan Zweekhorst Award 2023

Prof. dr. Leo Stevens heeft de Jan Zweekhorst Award 2023 gekregen. Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft een indrukwekkende fiscale carrière opgebouwd, ingegeven door pure passie en maatschappelijke betrokkenheid. Zijn drive is altijd geweest hoe het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever kan voor bijvoorbeeld de mkb-sector en de kwetsbare gezinnen in ons land.

Leo Stevens
Prof. dr. Leo Stevens

Jan Zweekhorst Award

Het SRA-bestuur besloot in september 2021 – het jaar van het plotselinge overlijden van voorzitter Jan Zweekhorst – om jaarlijks een award uit te reiken. De Jan Zweekhorst Award wordt uitgereikt aan een organisatie, team of persoon binnen of buiten SRA, die zich in lijn met de verbindende visie van Jan praktisch onderscheiden heeft op fiscaal of accountancygebied of in het bredere veld waarin de multidisciplinaire mkb-praktijken opereren. De award staat tevens voor verbinding, passie, inzet en maatschappelijke betrokkenheid.

Met de Jan Zweekhorst Award gedenkt en eert SRA de tomeloze inzet en energie van Jan en houden we zijn gedachtegoed levend. De award bestaat uit een beeldje, een oorkonde en een juryrapport.

Carrière Stevens in vogelvlucht

Na enige tijd aan de Belastingdienst verbonden te zijn geweest, werd Stevens docent en later hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stevens is daarnaast meerdere malen betrokken geweest bij besluitvorming over het belastingstelsel. Zo stond hij mede aan de wieg van de ingrijpende herziening van het inkomstenbelastingstelsel in 2001. Hij was ook jarenlang kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en boog zich in de SER over verschillende sociaal-economische onderwerpen. Tevens nam hij – vaak onbezoldigd – deel aan vele commissies, zoals aan de evaluatiecommissie over horizontaal toezicht.

En het aantal publicaties over uiteenlopende fiscale onderwerpen blijft maar optellen. Zo schrijft Stevens voor de vakpers, voor het NRC, voor het FD, de Volkskrant enzovoort. Altijd weer met de insteek: hoe kan het belastingstelsel eerlijker, eenvoudiger en effectiever en hoe kan ik dat begrijpelijk aan de politiek en het publiek overbrengen?

Toen Stevens met emeritaat ging, werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook kreeg hij, vele jaren eerder, de prestigieuze Hofstra-penning. Daarnaast heeft hij een prijs op zijn eigen naam staan, de Stevensprijs (voor de jonge auteur die complexe fiscale materie op eenvoudige wijze weet te verwoorden).

Overwegingen jury

Juryrapport Jan Zweekhorst Award 2023Stevens heeft een indrukwekkende fiscale carrière opgebouwd, ingegeven door pure passie en maatschappelijke betrokkenheid en zijn liefde voor het onderwijs. Hij heeft zich, en dat doet hij nog steeds, met onvermoeibare inzet altijd hard gemaakt voor een eerlijker, eenvoudiger en effectiever belastingstelsel. Daarbij voeren verbinding, vertrouwen en begrip tussen partijen altijd de boventoon en wijst hij partijen, of het nu om de overheid, de Belastingdienst, rechters, ondernemers of fiscaal dienstverleners gaat, op hun eigen verantwoordelijkheid. Vingerwijzen doet Stevens niet, wel houdt hij partijen graag een spiegel voor om denkprocessen op gang te brengen. Hij is een docent pur sang en een waar ambassadeur voor de fiscaliteit, zo staat in het juryrapport. Zijn arbeid reikt veel verder dan de vakgroep van de universiteit waartoe hij jarenlang behoorde.

Er is Stevens, geheel terecht, al veel eer toegekomen en daar komt nu de Jan Zweekhorst Award bij. Jan Zweekhorst zou Stevens de award van harte gunnen, niet in de minste plaats vanwege Stevens vaak onbezoldigde en aanhoudende inzet voor het onderwijs, het mkb en voor een rechtvaardig en begrijpelijk belastingstelsel, maar ook vanwege zijn bijdrage aan de ontwikkeling van horizontaal toezicht. Waar Stevens 'een waar ambassadeur voor de fiscaliteit' is, was Jan immers 'een waar ambassadeur voor horizontaal toezicht', en allebei met een groot hart voor het mkb.

Eerdere winnaars Jan Zweekhorst Award