Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 5-4-2023

Ministerie verstrekt lijst met bezwaargronden box 3

De Belastingdienst verzoekt belastingplichtigen in de verzoek- en bezwaarschriften en in nadere motiveringen op pro forma-bezwaren over box 3 duidelijk de bezwaargrond(en) te vermelden. Het ministerie heeft hiertoe een niet-limitatieve lijst met bezwaargronden box 3 verstrekt.

Handtekening

De lijst komt voort uit het overleg van de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3.

Het ministerie verzoekt om bij nieuwe verzoeken en bezwaren of bij motivering van pro forma-bezwaren gebruik te maken van deze lijst en aan te geven welke grond(en) van toepassing zijn. Op die manier kan de Belastingdienst de verzoeken en bezwaren straks sneller afhandelen, een en ander afhankelijk van de uitkomsten van de lopende procedures bij de Hoge Raad.

Niet-limitatieve lijst bezwaargronden box 3

De niet-limitatieve lijst bevat de volgende bezwaargronden:

 • Forfaitair rendement op onroerend goed
 • Forfaitair rendement op aandelen
 • Forfaitair rendement op cryptovaluta
 • Forfaitair rendement op renteproducten
 • Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)
 • Forfaitair rendement op derdenrekening notaris
 • Forfaitair rendement op contant geld
 • Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind
 • Forfaitair rendement op bouwdepot
 • Forfaitair rendement op familielening
 • Forfaitair rendement op verpachte gronden
 • Forfaitair rendement op aandeel in vve
 • Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan
 • Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners
 • Forfaitair rendement op onverdeelde boedel
 • Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen
 • Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte
 • Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag
 • Verzoek om kostenvergoeding
 • Anders, beschrijf...

Belastingdienst houdt bezwaren en verzoeken momenteel aan

Vorige week werd al bekend dat de Belastingdienst bezwaren en verzoeken van belastingplichtigen tegen het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 momenteel aanhoudt (zie ook het bericht Belastingdienst houdt bezwaren rechtsherstel box 3 tijdelijk aan). Dit betekent dat de Belastingdienst op dit moment in beginsel geen uitspraken doet op bezwaren of verzoeken tegen alleen de wet rechtsherstel box 3 (op stelselniveau of individueel niveau). Gaan de bezwaren en verzoeken ook over iets anders, bijvoorbeeld een bestanddeel in box 1 of box 2, dan houdt de Belastingdienst de bezwaren en verzoeken overigens niet aan.

De belangenorganisaties roepen hun leden op om de Belastingdienst vooralsnog niet in gebreke te stellen omdat de Belastingdienst niet binnen de wettelijke termijn op het bezwaarschrift heeft beslist.

Komende bezwaarschriften box 3 over 2022

Voor de nog op te leggen definitieve aanslagen inzake het belastingjaar 2022 vindt er nog overleg plaats tussen de diverse belangenorganisaties en het ministerie van Financiën/de Belastingdienst.

Bekijk ook ons actuele Dossier Box 3 met het laatste nieuws, publicaties van Bureau Vaktechniek, een selectie van rechtspraak en trainingen.