Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 6-11-2023

Nu op SRA.nl: Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2024

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor grote, middelgrote (RJ), micro- en kleine rechtspersonen (RJk) 2024 zijn vanaf nu ook online te raadplegen via de website van SRA. De jaareditie 2024 is van toepassing op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024.

RJ 2022

In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt onderscheid gemaakt tussen (vetgedrukte) stellige uitspraken en aanbevelingen. Dit houdt in dat aan de in vetgedrukte tekst weergegeven stellige uitspraken een extra gewicht is toe te kennen.

Op verzoek van SRA-leden hebben wij de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving op onze website verrijkt met links naar wetteksten uit het Burgerlijk Wetboek. Door op een willekeurig wetsartikel uit de RJ te klikken, wordt de bewuste wettekst in een nieuw venster getoond. De wetteksten, gebaseerd op de stand van zaken per 1 juli 2023, zijn afkomstig van de Wettenbank van Overheid.nl.

Let op! De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft eerder dit jaar besloten de editie voortaan aan te duiden met het (verslag)jaar waarop deze van toepassing is. Omdat deze editie van toepassing is op verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024, betreft dit ‘jaareditie 2024’. Om die reden ontbreekt de 2023-versie binnen de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving en volgt na de 2022-versie de 2024-versie.

Naar de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 2024