Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 31-1-2023

Renseigneringsverplichting

SRA constateert dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de renseigneringsverplichting die is opgenomen in artikel 22a Uitvoeringsbesluit Wet IB 2001.

Het standpunt van de Belastingdienst is dat betalingen in 2022 aan ondernemers (natuurlijke personen) die een btw-vrijgestelde werkzaamheid of dienst verrichtten niet uitgezonderd zijn van de renseigneringsverplichting. Dit ongeacht of die ondernemers wel of niet een factuur uitreikten. Het is de vraag of de Belastingdienst hier, gezien de wettelijke bepalingen en de wetsgeschiedenis, een correct standpunt inneemt. SRA beraadt zich hierover maar verwacht op korte termijn geen uitsluitsel.

Inmiddels heeft de Belastingdienst in het Becon-overleg van 20 januari laten weten soepel om te gaan met de uitstelverzoeken voor de renseigneringsverplichting.