Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-12-2023

SRA dringt aan op vervroegde toepassing grensbedragen wettelijke controle

SRA heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verleden week dringend verzocht om snelheid te maken met de implementatie van de aangepaste Jaarrekeningrichtlijn, te opteren voor de vervroegde toepassing van boekjaar 2023 en het veld daarover nog bij voorkeur voor 1 januari 2024, uiterlijk 31 januari 2024 te informeren.

Agenda

Op 17 oktober jl. heeft de Europese Commissie besloten om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles vanwege inflatiecorrectie te verhogen. De aangepaste Richtlijn 2013/34/EU moet binnen de Europese kaders twee maanden 'voorgehangen' worden bij de Europese Raad en het Europees Parlement. De Nederlandse overheid moet vervolgens de verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396 lid 1 en 397 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanpassen.

Vervroegde optie van belang

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat de lidstaten de nieuwe drempelwaarden uiterlijk vanaf boekjaar 2024 moeten toepassen, met de mogelijkheid om te opteren voor vervroegde toepassing voor het boekjaar 2023. Deze optie is met name van belang voor veel ondernemingen die nu één boekjaar (2022) voldoen aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar in boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen.

Regeldruk

Mocht de Nederlandse wetgever niet voor deze optie van vervroegde toepassing kiezen, dan ontstaat de situatie dat deze ondernemingen over boekjaar 2023 verplicht zouden worden om een wettelijke controle te laten uitvoeren. Het volgende boekjaar (2024) voldoen dezelfde ondernemingen conform de nieuwe grensbedragen niet meer aan de criteria, en zijn zij dus niet meer verplicht om een wettelijke controle te laten uitvoeren. Dit is een zeer ongewenste situatie die veel onzekerheid, rompslomp, kosten en regeldruk met zich mee brengt voor zowel ondernemingen als accountantskantoren.

Spoedige duidelijkheid

Vanuit het veld begrepen we dat het Ministerie van JenV het voorstel tot aanpassing van BW boek 2 in het eerst kwartaal van 2024 aan de Raad van State voorlegt voor advies. Ondernemingen en accountantskantoren hebben echter zo spoedig mogelijk duidelijkheid nodig. SRA heeft het ministerie daarom dringend verzocht snelheid te maken met de implementatie van de aangepaste Jaarrekeningrichtlijn, te opteren voor de vervroegde toepassing van boekjaar 2023 en het veld daarover nog bij voorkeur voor 1 januari 2024, uiterlijk 31 januari 2024 te informeren.

Dinsdag 5 december a.s. heeft SRA samen met VNO/NCW en de NBA een overleg hierover met het Ministerie van JenV.