Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 24-2-2023

SRA verlengt toezichtarrangement met BFT

SRA heeft het toezichtarrangement met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengd. Beide partijen spreken met het arrangement af dat SRA namens BFT de SRA-kantoren toetst op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

SRA verlengt toezichtarrangement met BFT (Diana Clement en Yolanda de Groot)
Diana Clement (l), voorzitter SRA, en Yolanda de Groot, directeur BFT

BFT en SRA achten het in hun beider belang om deze samenwerking verder te continueren. Daartoe ondertekenden SRA-voorzitter Diana Clement en directeur Yolanda de Groot van BFT vrijdag 24 februari het arrangement.

Clement zegt erover: ''We willen onze kantoren ontzorgen. Dat gebeurt met het arrangement omdat het Wwft-toezicht wordt meegenomen in de kwaliteitstoetsing van SRA. De reviewers worden hiervoor mede geïnstrueerd door BFT. Daarnaast willen BFT en SRA gezamenlijk de integriteit van het financiële stelsel waarborgen.''

In 2012 sloten SRA en BFT het toezichtarrangement voor het eerst. Om de drie jaar wordt het arrangement verlengd en indien nodig aangepast aan de huidige eisen.

Geen reguliere onderzoeken

Door het toezichtarrangement zal BFT zich in eerste instantie onthouden van het uitvoeren van reguliere onderzoeken bij SRA-leden. Dat geldt niet voor bijzondere onderzoeken door BFT, die vallen namelijk buiten het toezichtarrangement.

Ondersteunen auditfunctie Wwft

Naast het toezichtarrangement werkt SRA ook samen met BFT als het gaat om de ondersteuning van de SRA-kantoren voor de invulling van de zogeheten auditfunctie van de Wwft. SRA heeft in samenwerking met BFT een protocol en werkprogramma ontwikkeld aan de hand waarvan onafhankelijke auditors van SRA de auditfunctie bij kantoren uitvoeren.

Deze auditfunctie is verplicht voor kantoren met meer dan 50 werknemers. Voor kantoren met minder dan 50 werknemers, maar met een meerderheid van klanten met een hoog risicoprofiel geldt de auditfunctie eveneens.

Dossier Wwft
De herziene Wwft vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Terwijl niet iedereen hiervan op de hoogte is. In ons beknopte Dossier Wwft bundelen wij onze producten en diensten op dit vlak, zoals praktijkhandreikingen en trainingen.